Niet domeingebonden

ArchiMate-modellen > GEMMA > Groupings > Niet domeingebonden
Contextdiagram
Grouping Niet domeingebon- den Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservi- ces Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor gemeente Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensman- agement Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Grouping Applicatieontw- ikkeling- en onderhoud Functionaliteit die de gemeente aanbiedt aan ketenpartners om zaken met de gemeente af te kunnen handelen. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor ketenpartners Grouping Domeinarchite- ctuur De infrastructurele applicatieservices staat ten dienste aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Infrastructurel- e applicatieservi- ces (eerste aanzet) Functionaliteit voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging (Grouping) Privacy en informatiebeve- iliging Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor inwoners en ondernemers AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 22:13:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 22:13:18 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Grouping
Label     Niet domeingebonden
Definitie    
GEMMA type     Groep
GEMMA subtype     Domein
GEMMA type     Groep
Object ID     32fe79dd-1e19-4dc0-8018-1ed28ef5abe3
Object ID_nl     32fe79dd-1e19-4dc0-8018-1ed28ef5abe3
Original ID     id-32fe79dd-1e19-4dc0-8018-1ed28ef5abe3
Semanticsearch     niet domeingebonden
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:21.