Samenwerkingsvorming

ArchiMate-modellen > GEMMA > BusinessFunctions > Samenwerkingsvorming
Contextdiagram
Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkin- gsvorming Het maken van afspraken over samenwerking met partners in de integrale veiligheid. (BusinessFunction) Samenwerkin- gsafspraken partners integrale veiligheid Bestuurlijke besluitvorming voor de bevordering van de regionale veiligheid in samenwerkingsverband met regionale partners. (BusinessFunction) Besluitvorming regionale integrale veiligheid De Omgevingsagenda is de basis voor de samenwerking tussen Rijk en regio bij opgaven in de fysieke leefomgeving. Het doel van de Omgevingsagenda is om als overheden samen gebiedsgericht (dus met het gebied als uitgangspunt) uitwerking te geven aan de gedeelde ambities en opgaven. (BusinessFunction) Samenwerkin- gsvorming Omgevingsag- enda Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met externe partijen om één of meer bedrijfsactiviteiten extern of gezamenlijk te laten uitvoeren. (BusinessFunction) Uit- en inbesteding AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 11:38:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 11:38:44 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Samenwerkingsvorming
Definitie     Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken.
Toelichting     Bijv. het oprichten, wijzigen of opheffen van gemeenschappelijke regelingen waarmee een bepaalde vorm van samenwerking tussen overheidsorganen wordt bewerkstelligd.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Toelichting     Bijv. het oprichten, wijzigen of opheffen van gemeenschappelijke regelingen waarmee een bepaalde vorm van samenwerking tussen overheidsorganen wordt bewerkstelligd.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     2a0745ce-06c7-40ee-8f20-5a242666db11
Object ID_nl     2a0745ce-06c7-40ee-8f20-5a242666db11
Original ID     id-2a0745ce-06c7-40ee-8f20-5a242666db11
Semanticsearch     samenwerkingsvorming
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 07:13.