Digikoppeling adapter intern

ArchiMate-modellen > GEMMA > Constraints > Digikoppeling adapter intern
Contextdiagram
Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter (Constraint) Digikoppeling adapter intern Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecompon- ent Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmag- azijncompone- nt Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmelding- en- registratiecom- ponent Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via Jubes. (ApplicationComponent) JUBES- component (voorheen CORV) Constraint Digikoppeling adapter intern 1.0 Groepering van (internationale) standaarden voor de technische koppeling tussen systemen. (Grouping) Grondstof Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt Component voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebusco- mponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 06-06-2024 13:16:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 13:16:38 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     Digikoppeling adapter intern
Definitie     Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Beheerder     VNG Realisatie
Afkorting     DKA intern
URL     http://www.gemmaonline.nl/index.php/Digikoppeling_Adapter_Intern
Object ID     247b0981-14fe-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl     247b0981-14fe-11e5-1099-005056a83192
Original ID     id-247b0981-14fe-11e5-1099-005056a83192
Semanticsearch     digikoppeling adapter intern
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:17.