Gedeelde generieke applicatieservices

ArchiMate-modellen > GEMMA > Groupings > Gedeelde generieke applicatieservices
Contextdiagram
Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservi- ces Applicatieservice waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationService) Verzamelen en ontsluiten van open data Applicatieservice voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationService) Distribueren en synchronisere- n van gegevens Grouping Niet domeingebon- den Applicatieservice voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services (ApplicationService) Registreren en delen van servicebeschri- jvingen Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationService) Formatteren en routeren van procesoutput Groepering van applicatieservices ten behoeve van ketenpartners (BusinessRole) Ketenpartners Applicatieservice ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationService) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Applicatieservice voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationService) Registreren en delen van gegevenssets Applicatieservice voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit binnengemeentelijke registraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationService) Registreren en delen van terugmeldinge- n Applicatieservice voor het uitvoeren en automatiseren van processen (ApplicationService) Aanmaken en geautomatise- erd uitvoeren processen Groepering van applicatieservices ten behoeve van inwoners en ondernemers (BusinessRole) Inwoners en ondernemers Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van logrecords ten behoeve van het reconstrueren van wat er met de gegevens gebeurd is (ApplicationService) Registreren en delen van auditlogging Applicatieservice voor het registreren en delen van documenten (ApplicationService) Registreren en delen van documenten Groepering van applicatieservices ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (BusinessRole) Gemeente Groepering van de generieke applicatieservices (BusinessRole) Generiek Applicatieservice voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Applicatieservice omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationService) Inwinnen en routeren van notificaties Applicatieservice voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatieservice levert zowel diensten aan de specifieke applicatieservices van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de applicatieservices voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken) (ApplicationService) Registreren en delen van zaken Applicatieservice voor het registreren en delen van kerngegevens (ApplicationService) Registreren en delen van kerngegevens Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationService) Registreren en delen van AVG logging Applicatieservice voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van zaaktypen Applicatieservice voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationService) Routeren en transformeren van berichten Applicatieservice voor het genereren van documenten (ApplicationService) Genereren van documenten Applicatieservice voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van basisgegevens Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationService) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobje- cten AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 23:06:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 23:06:10 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Grouping
Label     Gedeelde generieke applicatieservices
Definitie     Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties.
Toelichting     Deze applicatieservices kent idealiter sterk gestandaardiseerde services, waardoor deze applicatieservices vanuit zoveel mogelijk applicaties benadert en dus hergebruikt kan worden. In principe omvat deze groep geen applicatieservices voor eindgebruikers. De opslag van zaken en documenten vindt hier plaats. De eindgebruikers (klanten, gemeente) maken gebruik van respectievelijk de functies Beheren zaken en Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens. Eventuele configuratieschermen voor deze applicatieservices vallen overigens wel onder de gedeelde functionaliteit.
GEMMA type     Groep
Toelichting     Deze applicatieservices kent idealiter sterk gestandaardiseerde services, waardoor deze applicatieservices vanuit zoveel mogelijk applicaties benadert en dus hergebruikt kan worden. In principe omvat deze groep geen applicatieservices voor eindgebruikers. De opslag van zaken en documenten vindt hier plaats. De eindgebruikers (klanten, gemeente) maken gebruik van respectievelijk de functies Beheren zaken en Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens. Eventuele configuratieschermen voor deze applicatieservices vallen overigens wel onder de gedeelde functionaliteit.
GEMMA subtype     Domein en doelgroep
GEMMA type     Groep
Object ID     1f9b6a1c-89bd-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     1f9b6a1c-89bd-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-32650348b1fe4b6fb40a0b69026dadaf
Semanticsearch     gedeelde generieke applicatieservices
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:01.