Beheren declaraties en facturen

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationServices > Beheren declaraties en facturen
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Beheren declaraties en facturen
Definitie     Het inkopen van zorg en ondersteuning levert uiteraard ook een stroom op van facturen en declaraties. Voor de gemeente als financier is het noodzakelijk dit financiële verkeer zorgvuldig te beheren. Om de administratieve last voor gemeente en zorgaanbieders te beperken is het noodzakelijk dit financiële berichtenverkeer op zoveel mogelijk dezelfde wijze en op een veilige manier elektronisch in te richten. Daardoor blijft de administratieve component van de werkzaamheden beperkt tot één uitgebreide functie, in plaats van een proces per gemeente en zorgverzekeraar. Ten behoeve van de transitie van de extramurale zorg (naar WMO) zijn declaratieberichten van de zorgaanbieder naar de gemeente beschikbaar. Op deze wijze kunnen de declaraties elektronisch worden ingediend. Deze elektronische declaratieberichten zijn binnen de WMO ook inzetbaar voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp.
Object ID     1f9b69fb-89bd-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     1f9b69fb-89bd-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-34400d3a885d4abb9c06d6a80866c725
Semanticsearch     beheren declaraties en facturen
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 00:32.