Registreren en delen van identiteiten en autorisaties

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationServices > Registreren en delen van identiteiten en autorisaties
Contextdiagram
Applicatieservice ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationService) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Het vaststellen van de rechten van een geauthenticeerde dienstenafnemer (BusinessFunction) Autorisatievas- tstelling Applicatieservice voor het beheer van gebruikers, toegangsrechten en wachtwoorden (ApplicationService) ICT Toegangsbeve- iliging Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservi- ces Registreren en deregistreren van gebruikers, identificeren van gebruikers (identity management) (ApplicationService) Beheren gebruikers Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbe- heercompone- nt Vaststellen van de identiteit van de persoon. Op basis van DIGID, geldig paspoort of Id bewijs. Resultaat een geïdentificeerd persoon. NIEUW: Vaststellen van de identiteit van de dienstenaanvrager (BusinessFunction) Identiteitvastst- elling Toezicht op gebruik, toekennen rechten en systeemrechten aan gebruikers (autorisatie en access management) (ApplicationService) Beheren toegangsrecht- en ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 14:08:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 14:08:39 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Registreren en delen van identiteiten en autorisaties
Definitie     Applicatieservice ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers.
Object ID     1f0cf037-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     1f0cf037-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-b7f075d8d8c24fc6bdeb64199d8fc6c8
Semanticsearch     registreren en delen van identiteiten en autorisaties
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 00:24.