Distribueren en synchroniseren van gegevens

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationServices > Distribueren en synchroniseren van gegevens
Contextdiagram
Applicatieservice voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationService) Distribueren en synchronisere- n van gegevens Applicatieservice voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationService) Configureren van bronnen en afnemers Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservi- ces Applicatieservice voor het distribueren van gegevens naar afnemers. (ApplicationService) Distribueren van gegevens Applicatieservice voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationService) Configureren van abonnementen Configureren van de regels die per afnemer gelden voor het distribueren van mutaties die van bronnen ontvangen worden. (ApplicationService) Configureren distributierege- ls Het ondersteunen van de integratie van applicaties (ApplicationService) Integratie Applicatieservice voor het synchroniseren van (groepen)gegevens tussen bronsystemen en afnemers. (ApplicationService) Synchronisere- n van gegevens Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistr- ibutiecompone- nt Applicatieservice voor het inwinnen van gegevens uit bronsystemen ten behoeve van binnengemeentelijk gebruik. Gegevens worden ingewonnen conform afspraken die tussen bronhouder en afnemer vastgelegd zijn in een gegevensleveringsovereenkomst (GLO). (ApplicationService) Inwinnen van gegevens AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 22:33:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 22:33:11 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Distribueren en synchroniseren van gegevens
Definitie     Applicatieservice voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld.
Object ID     1f0cf02b-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     1f0cf02b-89be-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-5334a42e8e074dcd8dd05caf5577c32f
Semanticsearch     distribueren en synchroniseren van gegevens
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:01.