SWC beheerview OB

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > SWC beheerview OB
SWC beheerview OB
Het digitale koppelvlak LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen) verzorgt het valideren, bekendmaken, consolideren en doorleveren van omgevingsdocumenten aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). (ApplicationInterface) Omgevingsdocument aanbieden ebMS Deze API is relevant bij uitvoering van de Omgevingswet, i.h.b. bij het opstellen en onderhouden van zgn. toepasbare regels. (ApplicationInterface) Regels bij activiteiten API Met deze API kunnen begrippen, juridische termen en objecten (datasets en waardelijsten) worden opgevraagd. (ApplicationInterface) Catalogus opvragen API Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Ondersteuning voor het opstellen van een ruimtelijke strategie in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen omgevingsstrategie Ondersteuning voor het opstellen van een omgevingsbeleid in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen omgevingsbeleid Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. (ApplicationComponent) Omgevingsdocumentviewercom- ponent Ondersteuning bij het tonen van omgevingsdocumenten ten behoeve van het bestuurlijk besluitvormingsproces. (ApplicationService) Ondersteunen besluitvorming omgevingsdocumenten De Geovalidatie-service van het Kadaster biedt de mogelijkheid om geometrische gegevens (werkingsgebieden of locaties) te valideren op basis van GML 3.2.2 SF2 (GML 3.2.2 Simple Feature profile level 2). (ApplicationInterface) Geo-validatieservice API De OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). (ApplicationInterface) OW-validatieservice API Het koppelvlak van de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) biedt een validatieservice en een publicatieservice voor omgevingsdocumenten. (Constraint) Omgevingsdocument aanbieden ebMS- standaard Met deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus. (Constraint) Catalogus opvragen API-standaard Met deze REST API kunnen geometrische gegevens ('werkingsgebieden' of 'locaties') gevalideerd tegen GML 3.2.1 SF2. (Constraint) Geo-validatieservice API-standaard De OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). (Constraint) OW-validateservice API-standaard Standaard voor het Toepassingsprofiel Omgevingsplan (Constraint) TPOD Omgevingsplan Standaard voor Officële Publicaties (Constraint) STOP - Officiele Publicaties Met deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus. (Constraint) Regels bij activiteiten API-standaard RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen CompositionRelationship Aanbevolen AggregationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 18:46:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 18:46:13 CEST
Legenda




   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view SWC beheerview OB
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-1bfeca5d-2f1f-4aaa-bacb-f427876dd45e
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : SWC beheerview OB
Documentatie  : Beheerview tbv de Softwarecatalogus. Wordt niet gepubliceerd op GEMMA Online.
Object ID  : 1bfeca5d-2f1f-4aaa-bacb-f427876dd45e
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Viewtype  : Contentfilter
Object ID_nl  : 1bfeca5d-2f1f-4aaa-bacb-f427876dd45e
Original ID  : id-1bfeca5d-2f1f-4aaa-bacb-f427876dd45e
Semanticsearch  : swc beheerview ob
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:02.