Financieel management

ArchiMate-modellen > GEMMA > BusinessFunctions > Financieel management
Contextdiagram
Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren. (BusinessFunction) Betalingbeheer Applicatieservice om diverse soorten financiële processen te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van financiële processen Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbe- heer Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingbehe- er Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het beheren van de financiën. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Financieel management. (BusinessProcess) Beheren financiën Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbe- heer AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 07:56:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 07:56:20 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Financieel management
Definitie     Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     1b024c55-a823-4f47-bed6-b913065d910d
Object ID_nl     1b024c55-a823-4f47-bed6-b913065d910d
Original ID     id-1b024c55-a823-4f47-bed6-b913065d910d
Semanticsearch     financieel management
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 05:46.