Inwinnen en routeren van notificaties

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationServices > Inwinnen en routeren van notificaties
Contextdiagram
Applicatieservice voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Applicatieservice omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationService) Inwinnen en routeren van notificaties Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt Het ondersteunen van de integratie van applicaties (ApplicationService) Integratie Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservi- ces Applicatieservice voor de generieke ontvangst en verwerking van notificaties van derden, bijvoorbeeld bronhouders, sectorale of landelijke knooppunten, landelijke bouwstenen of commerciële organisaties. (ApplicationService) Ontvangen van notificaties Applicatieservice voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationService) Configureren van abonnementen Applicatieservice voor het distribueren van notificaties naar relevante afnemers. (ApplicationService) Routeren van notificaties Applicatieservice voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationService) Configureren van bronnen en afnemers RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 19:20:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 19:20:39 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Inwinnen en routeren van notificaties
Definitie     Applicatieservice voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Applicatieservice omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen
Object ID     153dca79-c5bd-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl     153dca79-c5bd-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID     id-22b766787c97417080dc8dff52d2bb77
Semanticsearch     inwinnen en routeren van notificaties
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:35.