Klant- en keteninteractie

ArchiMate-modellen > GEMMA > BusinessFunctions > Klant- en keteninteractie
Contextdiagram
Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Grouping Niet domeingebon- den Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamh- eidstimulering Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking BusinessInterface Kanaal (nieuw) Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwer- king Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerkin- g en participatie Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-06-2024 00:32:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-06-2024 00:32:58 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Klant- en keteninteractie
Definitie     Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie laag
GEMMA type     Bedrijfsfunctie laag
Object ID     1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977
Object ID_nl     1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977
Original ID     id-1022e062-af16-4ca9-8ee8-434ebd880977
Semanticsearch     klant- en keteninteractie
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 05:53.