Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten view

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten view
Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten view
Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationService) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistratiecomponent Applicatieservice voor het converteren van informatieobjecten naar een duurzaam archiefformaat. (ApplicationService) Converteren informatieobject naar duurzaam formaat Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van de content van informatieobjecten. (ApplicationService) Opslaan en ontsluiten data informatieobjecten Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van de metagegevens van informatieobjecten (ApplicationService) Opslaan en ontsluiten metagegevens informatieobjecten Applicatieservice voor het identificeren en vervolgens controleren en completeren van informatieobjecten ter voorbereiding van duurzame opslag. (ApplicationService) Valideren van informatieobjecten Applicatieservice voor het verwijderen van informatieobjecten. (ApplicationService) Verwijderen/vernietigen van informatieobjecten Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik. (BusinessFunction) Ontsluiten van informatieobjecten Het opslaan van informatieobjecten en het beheren van wat zich in de opslag bevindt zodanig dat deze duurzaam toegankelijk blijft. (BusinessFunction) Duurzaam bewaren en beheren van informatieobjecten Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingen om een object te genereren voor duurzame opslag. (BusinessFunction) In bewaring nemen van informatieobjecten ODF (Open Document Format) :Uitwisseling van reviseerbare documenten; (Constraint) ODF Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS). (Constraint) CMIS Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. (Informatiemodel). (Constraint) TMLO PDF/A is een door ISO gestandaardiseerd deel van de Portable Document Format (PDF), gericht op digitaal duurzame opslag van elektronische documenten. PDF/A verschilt ten opzichte van PDF door het weglaten van functionaliteit die niet geschikt is voor duurzame archivering, zoals het verwijzen naar lettertypes (in plaats hiervan wordt gebruikt gemaakt van 'font embedding'). (Constraint) PDF/A ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 19:15:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 19:15:14 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten view
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-0cb76607-6018-495f-a646-204ce453a190
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten view
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : 0cb76607-6018-495f-a646-204ce453a190
Detailniveau  : Detail
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
GEMMA thema  : Duurzame toegankelijkheid en transparantie
Viewtype  : Context
Object ID_nl  : 0cb76607-6018-495f-a646-204ce453a190
Original ID  : id-0cb76607-6018-495f-a646-204ce453a190
Semanticsearch  : duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten view
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:16.