Ontvangst

Contextdiagram
Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Vaststellen van de identiteit van de persoon. Op basis van DIGID, geldig paspoort of Id bewijs. Resultaat een geïdentificeerd persoon. NIEUW: Vaststellen van de identiteit van de dienstenaanvrager (BusinessFunction) Identiteitvastst- elling Het bepalen in welke mate een klant zelfredzaam is. (BusinessFunction) Zelfredzaamh- eidbepaling Het afrekenen van afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen (BusinessFunction) Afrekening ApplicationService Verwerken meldingen openbare ruimte Het informeren van de dienstaanvrager over de bij de dienst behorende rechten en plichten. (BusinessFunction) Verstrekking rechten en plichten Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het toetsen of aan alle voorwaarden is voldaan om een aanvraag te kunnen afhandelen (BusinessFunction) Voorwaardent- oetsing Het bepalen of een verzoek of melding voldoet aan de formele indieningsvereisten. (BusinessFunction) Vormacceptati- e Het vaststellen van de rechten van een geauthenticeerde dienstenafnemer (BusinessFunction) Autorisatievas- tstelling Het extraheren van de inhoudelijke gegevens die via een bepaald kanaal zijn verkregen om die kanaalonafhankelijk te kunnen gaan verwerken (BusinessFunction) Informatieextr- actie en opslag een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden (BusinessObject) zaak Applicatieservice voor het daadwerkelijk indienen van een aanvraag en het tonen van een ontvangstbevestiging na indiening (ApplicationService) Indienen aanvraag en tonen ontvangstbev- estiging Het indienen respectievelijk wijzigen van een aanvraag. (BusinessFunction) Indiening c.q. wijziging aanvraag AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 14:11:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 14:11:41 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Ontvangst
Definitie     Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     0ae840a8-d403-4090-9d02-4ec36a02f88c
Object ID_nl     0ae840a8-d403-4090-9d02-4ec36a02f88c
Original ID     id-0ae840a8-d403-4090-9d02-4ec36a02f88c
Semanticsearch     ontvangst
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 06:32.