Gegevensmagazijncomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationComponents > Gegevensmagazijncomponent
Contextdiagram
Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmag- azijncompone- nt StUF WOZ is een op basis van StUF opgestelde standaard, een zogenaamd Sectormodel, gericht op alle gegevensuitwisseling rond de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) door gemeenten. (Constraint) StUF WOZ RSGB bevragingen is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het opvragen van gegevens zoals beschreven in het RSGB. De standaard bevat scherpe berichtspecificaties voor de meest gebruikte bevragingen in het gemeentelijk domein. (Constraint) RSGB bevragingen Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter (Constraint) Digikoppeling adapter intern StUF-HR is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens gebaseerd op het gegevenswoordenboek van het Handelsregister voor het leveren en opvragen van gegevens uit het HandelsRegister (NHR). (Constraint) StUF HR Het koppelvlak Kadastrale Mutatieservices specificeert een set van standaardservices voor de binnengemeentelijke distributie in StUF van kadastrale mutaties zoals die door het Kadaster in de vorm van de BRK-levering verstrekt worden. (Constraint) StUF Kadastrale mutatieservice- s Deze standaard bevat: a. Digikoppeling, en b. specificaties van de standaard waarmee welke basisgegevens geleverd worden (als eerste voor NHR). Zie verder de beschrijvingen bij deze standaarden. (Constraint) Digilevering koppelvlak Het informatiemodel van de basisregistratie Kadaster. Het modelleert de beschrijvende en cartografische (geometrische) gegevens van alle onroerende zaken in Nederland en de rechten daarop van personen, die vastgelegd worden in stukken. (Constraint) IMKAD Kadastrale percelen BAG Compact bevat de adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG: * bevat de adressen van heel Nederland; * op basis van een vaste peildatum; * beschikbaar als eenmalige levering of abonnement. (Constraint) BAG Compact Kopie van de inhoud uit de LV BAG in XML formaat voor gebruik in eigen database. (Constraint) BAG Extract Met BRK Levering ontvangt u actuele vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) (Constraint) BRK Levering Applicatieservice voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van basisgegevens Component voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebusco- mponent Berichtencatalogus StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT (Constraint) StUF Geo IMGeo Standaard services voor ontsluiten van basisgegevens voor het voorinvullen van e-Formulieren en eventueel andere systemen, gebaseerd op StUF. Prefill eFormulieren services is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het voorinvullen van GEMMA e-formulieren. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. Deze formulieren worden vooraf zover als mogelijk ingevuld met de gegevens die al bekend zijn in de eigen administratie. (Constraint) Prefill eFormulieren services Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data- warehouseco- mponent Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistr- ibutiecompone- nt RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship FlowRelationship Levering basisgegevens RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht FlowRelationship gegevenslevering FlowRelationship instellen abonnementen FlowRelationship instellen distributieregels FlowRelationship inzage in gegevens FlowRelationship leveren kennisgevingen FlowRelationship pre-fill gegevens FlowRelationship synchroniseren gegevens Deze svg is op 05-06-2024 20:20:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 20:20:06 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Gegevensmagazijncomponent
Definitie     Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens.
Toelichting     De component ondersteunt de opslag en het naar andere applicaties ontsluiten van basis en aangehaakte gegevens. Opslag van gegevens vindt plaats conform het RSGB, ontsluiting conform GEMMA koppelvlakspecificaties. Basisgegevens zijn afkomstig uit de landelijk vastgestelde basisregistraties. Aangehaakte gegevens zijn in het RSGB opgenomen aanvullende gegevens die afkomstig zijn uit binnengemeentelijke bronnen.
GEMMA type     Referentiecomponent
Toelichting     De component ondersteunt de opslag en het naar andere applicaties ontsluiten van basis en aangehaakte gegevens. Opslag van gegevens vindt plaats conform het RSGB, ontsluiting conform GEMMA koppelvlakspecificaties. Basisgegevens zijn afkomstig uit de landelijk vastgestelde basisregistraties. Aangehaakte gegevens zijn in het RSGB opgenomen aanvullende gegevens die afkomstig zijn uit binnengemeentelijke bronnen.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Object ID     06321658-50d1-4153-b007-6630ffabcd80
BBN     BBN 2
BIV score BBN     222
Beschikbaarheid     2
Beschikbaarheid     2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling.
Integriteit     2
Integriteit     2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling.
Vertrouwelijkheid     2
Vertrouwelijkheid     2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling.
Object ID_nl     06321658-50d1-4153-b007-6630ffabcd80
Original ID     id-06321658-50d1-4153-b007-6630ffabcd80
Semanticsearch     gegevensmagazijncomponent
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:02.