OW standaarden

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > OW standaarden
OW standaarden
Het koppelvlak van de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) biedt een validatieservice en een publicatieservice voor omgevingsdocumenten. (Constraint) Omgevingsdocument aanbieden ebMS- standaard Met deze REST API kunnen gegevens uit omgevingsdocumenten verbeeld worden in een kaartbeeld. (Constraint) Omgevingsdocument verbeelden API- standaard Met deze REST API kunnen de resources Activiteiten en Locatie worden ontsloten voor Toepasbare Regels uit de omgevingsdocumenten die zijn gepubliceerd in de LVBB. (Constraint) Omgevingsdocument Toepasbaar opvragen API-standaard Met deze REST API kunnen gegevens uit omgevingsdocumenten in een geo-viewer worden gepresenteerd die zijn gepubliceerd in de LVBB. (Constraint) Omgevingsdocument presenteren API- standaard Met deze REST API kunnen geometrische gegevens ('werkingsgebieden' of 'locaties') gevalideerd tegen GML 3.2.1 SF2. (Constraint) Geo-validatieservice API-standaard De OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). (Constraint) OW-validateservice API-standaard Met deze downloadservice kan de vigerende versie van een Omgevingsdocument in een zip bestand worden gedownload. (Constraint) Omgevingsdocument downloaden API- standaard Met deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus. (Constraint) Catalogus opvragen API-standaard Een service voor het uploaden en verifiëren van toepasbare regel-bestanden. Na een geslaagde verificatie worden de toepasbare regels getransformeerd en opgeslagen in het Register Toepasbare Regels. (Constraint) Toepasbare Regels aanleveren ebMS- standaard Een REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel. (Constraint) Toepasbare Regels verifiëren API- standaard Een REST API voor het raadplegen van de RTR (Register Toepasbare Regels) gegevens (werkzaamheden en activiteiten). Onderdeel van de CRUD RTR gegevens API. (Constraint) Register Toepasbare Regels (RTR) raadplegen API- standaard Een REST API voor het raadplegen van de (meta)gegevens van Toepasbare Regels en het exporteren van het toepasbare regelbestand (in XML). (Constraint) Uitvoeren gegevens Toepasbare Regels API-standaard Met deze REST API kunnen bestaande ruimtelijke plannen worden opgevraagd uit Ruimtelijkeplannen.nl. (Constraint) Ruimtelijke plannen opvragen API- standaard De service Verzoeknotificatie ontvangen verstuurt een bericht naar een bevoegd gezag zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (Constraint) Verzoeknotificatie ontvangen ebMS- standaard Een REST API waarmee een ingediend verzoek (en eventuele bijgevoegde documenten) kan worden opgehaald (naar het eigen VTH / Zaak systeem). Ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek bij een ander bevoegd laten afhandelen. (Constraint) Verzoek afhandelen API-standaard Een REST API voor specifieke samengestelde services in de Registratie Toepasbare Regels. (Constraint) Samengestelde registratie toepasbare regels services API- standaard Een REST API voor het ophalen van vragen en het beantwoorden van vragen (toepasbare regels) voor 1) de vergunningscheck, 2) het opstellen van een aanvraag en/of melding of 3) het checken welke maatregelen nodig zijn. (Constraint) Uitvoeren services API-standaard Een REST API voor het beheren van de behandeldienstconfiguraties. Hierin kan een bevoegd gezag een activiteit waarvoor zij verantwoordelijk is koppelen aan een behandeldienst. (Constraint) Behandeldienst configuratie beheren API-standaard Een REST API voor het beheren van de omgevingsoverlegconfiguraties. Hiermee kan een bestuursorgaan bij een activiteit, waarvoor het bevoegd gezag is, aangeven dat hiervoor een omgevingsoverleg is toegestaan. (Constraint) Omgevingsoverleg configuratie beheren API-standaard Een REST API voor het indienen van een vergunningaanvraag of een melding. (Constraint) Verzoek indienen API- standaard Een REST API voor het bepalen van het bevoegd gezag en behandeldienst op basis van de meegegeven activiteiten en locatie per verzoek. (Constraint) Verzoeksroutering API-standaard Een REST API die de samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet realiseert. (Constraint) Samenwerkfunctional- iteit API-standaard REST API is te gebruiken om de CPA voor de ebMS digikoppelingen te uploaden naar het DSO. (Constraint) CPA aanbieden API- standaard Constraint Omgevingsdocument aanbieden ebMS- standaard (actueel) Constraint Omgevingsdocument verbeelden API- standaard (actueel) Constraint Omgevingsdocument Toepasbaar opvragen API-standaard (actueel) Constraint Omgevingsdocument presenteren API- standaard (actueel) Constraint Geo-validatieservice API-standaard (actueel) Constraint OW-validateservice API-standaard (actueel) Constraint Omgevingsdocument downloaden API- standaard (actueel) Constraint Catalogus opvragen API-standaard (actueel) Constraint Toepasbare Regels aanleveren ebMS- standaard (actueel) Constraint Toepasbare Regels verifiëren API- standaard (actueel) Constraint Register Toepasbare Regels (RTR) raadplegen API- standaard (actueel) Constraint Uitvoeren gegevens Toepasbare Regels API-standaard (actueel) Constraint Ruimtelijke plannen opvragen API- standaard (actueel) Constraint Verzoeknotificatie ontvangen ebMS- standaard (actueel) Constraint Verzoek afhandelen API-standaard (actueel) Constraint Samengestelde registratie toepasbare regels services API- standaard (actueel) Constraint Uitvoeren services API-standaard (actueel) Constraint Behandeldienst configuratie beheren API-standaard (actueel) Constraint Omgevingsoverleg configuratie beheren API-standaard (actueel) Constraint Verzoek indienen API- standaard (actueel) Constraint Verzoeksroutering API-standaard (actueel) Constraint Samenwerkfunctional- iteit API-standaard (actueel) Constraint CPA aanbieden API- standaard (actueel) Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Standaard voor Officële Publicaties (Constraint) STOP - Officiele Publicaties Koppelvlakstandaard voor Toepasbare Regels (Constraint) STTR - Toepasbare Regels Standaard voor het Toepassingsprofiel Omgevingsplan (Constraint) TPOD Omgevingsplan Koppelvlakstandaard voor Aanvragen en Meldingen (Constraint) STAM - Aanvragen en meldingen Groepering van standaarden van formele beschrijvingen van alle informatie die van belang is binnen een gegeven domein. (Grouping) Informatiemodel Met deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus. (Constraint) Regels bij activiteiten API-standaard Constraint Regels bij activiteiten API-standaard (actueel) SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 21:16:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 21:16:11 CEST
Legenda
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view OW standaarden
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-00befe9a-8147-40a4-96f2-268ec5816868
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : OW standaarden
Object ID  : 00befe9a-8147-40a4-96f2-268ec5816868
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Viewtype  : Contentfilter
Object ID_nl  : 00befe9a-8147-40a4-96f2-268ec5816868
Original ID  : id-1709da0574de4b1c93c39fcebfb9cb26
Semanticsearch  : ow standaarden
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:48.