Digitale Toegankelijkheid in de GEMMA en GEMMA Softwarecatalogus

16 januari 2023Sinds dat op 1-7-2018 het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid verplicht is voor alle overheden zijn er verschillende versies van deze standaard ontwikkeld. In de GEMMA is de standaardversie EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1) opgenomen onder de standaard "Digitoegankelijk". Deze standaard is als verplicht opgevoerd bij diverse referentiecomponenten.

In een volgende release zullen meer referentiecomponenten gekoppeld gaan worden aan deze verplichte standaard. De volgende referentiecomponenten komen daar voor in aanmerking: a. Afsprakenbeheercomponent; b. Baliecomponent c. Bestuur- en Raadsinformatiecomponent d. Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent e. Documentcreatie f. Outputmanagement

In de softwarecatalogus staan nog oudere versies van standaarden genoemd. Deze gaan opgeschoond worden. Dit betekent dat de "Webrichtlijnen met versies 1 (WRv1) en 2 (WRv2)", en "Digitoegankelijk versie 1.1.2" niet meer aangetroffen zullen worden. De versie die dan opgevoerd dient te worden is "Digitoegankelijk" met versie "EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)". Daarbij dient aangegeven te worden of het pakket de standaard ondersteunt, en of compliant is en er dan ook een testrapport bijgevoegd dient te worden.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 7 jun 2024 om 02:01.