Concept vernieuwing architectuur duurzame toegankelijkheid

Let op: deze pagina is gearchiveerd

De pagina is vervangen door een andere pagina of is niet meer relevant. Zie de geschiedenis van deze pagina voor de laatste wijzigingen.

6 maart 2019

Duurzame toegankelijkheid betekent simpelweg dat informatie beschikbaar en bruikbaar is voor iedereen die daar recht op heeft. Zo kunnen burgers, bedrijven en ambtenaren maar bijvoorbeeld ook onderzoekers de nodige informatie nu en over 100 jaar terug vinden. Voor meer informatie zie NORA pagina duurzame toegankelijkheid

Het is vanzelfsprekend dat archivering een belangrijk onderwerp is voor duurzame toegankelijkheid. Zo heeft bijvoorbeeld iedere gemeente een archief. Hiervoor geldt de Archiefwet. Hoe hiermee om te gaan in dit tijdperk van digitalisering? Op de website van de VNG staat meer informatie over de relevante wetten, subsidies en handreikingen. Maar ook over de Archiefwet 1995, selectielijst, archiveren bij verbonden partijen, duurzame toegankelijkheid van digitale informatie en Archiefwet en Wet hergebruik overheidsinformatie. Kijk ook op de pagina Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 voor meer informatie.

Het proces van archivering verdient anno 2019 ook de nodige aandacht. zaak en procesgericht werken is daar een belangrijk thema. Want gemeenten werken aan het verbeteren van hun publieke dienstverlening, de besturing, interne bedrijfsvoering en de ondersteunende informatievoorziening. Het is hierbij belangrijk om meer grip te krijgen op de processen. Zaak- en procesgericht werken wordt daarbij als verbindend thema gezien. VNG Realisatie helpt gemeenten om het proces vanuit de 'vraag van een klant' tot en met het leveren van een passend antwoord daarop in te richten, inclusief de bijbehorende informatievoorziening. Voor meer info zie de documentatiepagina bij de API's voor zaakgericht werken en de resultaten van de themasprint archivering.

Er zijn al enkele initiatieven die een bijdrage leveren voor een uniform proces. Denk bijvoorbeeld aan het Toepassingsprofiel metadatering lokale overheden (TMLO) dat een bijdrage levert aan de standaardisatie van metadatering door lokale overheden. Dit is belangrijk omdat alleen door deze standaardisatie een moeiteloze uitwisseling van informatie tussen (overheids)organisaties tot stand kan komen. Op Gemma Online kunt u meer informatie lezen over deze toepassing.

Een ander ontwikkeling is het preserveren van informatie. Dit is een belangrijke stap voor de duurzame toegankelijkheid van informatie. Preserveren is een proces waar informatie op zodanige wijze wordt vastgelegd, bewaard, beheerd en beschikbaar gesteld door middel van digitale archiefbestanden zodanig dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn. Voor meer informatie kijk op website van het nationale archief over preserveren en de bijhorende policy. Het idee is dat er naast preserveringsbeleid ook een voorziening is voor duurzaam toegankelijke opslag. Het normenkader voor preservering is te vinden in de wegwijzer van de NDE. Het normenkader geldt zowel voor interne opslag als voor e-depot voorzieningen. Er is ook een online course om te leren preserveren. De korte weergave hiervan is dat we bestanden in het originele formaat opslaan en tijdig migreren om leesbaar te houden.

VNG Realisatie heeft ook een eigen visie over de ontwikkelingen van de gemeentelijke informatievoorziening. In deze visie worden de gemeentelijke bewegingen op het gebied van de informatievoorziening geschetst, en wordt aan de hand van deze bewegingen een nieuwe, flexibele en meer generieke en gezamenlijke gemeentelijke informatievoorziening geschetst. Op Gemmaonline kunt u het document over het gegevenslandschap bekijken.

Tot slot een presentatie over de Vernieuwde architectuur�Informatie-en Archiefbeheer. Dit is ook de versie die gepresenteerd is op de bestuursconferentie in Gouda Toekomst AI_ arrangementen_Vernieuwde architectuur I-A (ZIP-bestand, 2,44 MB)

13 februari 2019

Deze presentatie is gemaakt door Jan Koers en gedeeld door André Plat met Gert Zwagerman en Roland Bisscheroux van de Adviescommissie Archieven van de VNG. Afbeelding Nieuwe en Oude Arachitectuur13022019.zip (ZIP-bestand, 108 kB)

In het vierde kwartaal van 2018 is een aanvang gemaakt met het vernieuwen van het thema katern Informatie- en archiefbeheer. Een eerste concept van de vernieuwde architectuur, bedoeld voor digitale data en tekst zie GEMMA - Architectuur DUTO - 16122018 V6.pdf (PDF-bestand, 782 kB)

In het eerste kwartaal van 2019 zal hier nader overleg en dialoog over worden gevoerd.

Presentatie vernieuwde architectuur (PDF-bestand, 1,2 MB) bij het Convent van RHC’s. Op verzoek van het Convent heeft Marc Schuil aan VNG Realisatie gevraagd om januari 2019 over de vernieuwde architectuur een presentatie te geven. Deze is goed ontvangen, een eye opener. Het Convent neemt een en ander mee in de koers die men wil gaan varen en te verbinden met bestelvernieuwing (RHC’s met OCW).

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 02:02.