Common Ground informatiearchitectuurprincipes

Common Ground informatiearchitectuurprincipes

De informatiekundige visie Common Ground beschrijft de informatiekundige uitgangspunten voor realisatie van de Common Ground doelstellingen. De informatiearchitectuurprincipes vertalen die naar 'kwalitatieve intentieverklaringen waaraan de architectuur moet voldoen'. Doel hiervan is om bij nieuwe ontwikkelingen goede keuzes te kunnen maken zodat stapsgewijs in de juiste richting wordt gewerkt.

De principes zijn bedoeld voor informatiemanagers, adviseurs en architecten bij gemeenten, leveranciers en andere partijen die betrokken zijn bij vernieuwing van het gemeentelijke informatielandschap.

De hiernaast getoonde infographic toont de 6 principes die kernachtig de kenmerken van de voor Common Ground gewenste informatiearchitectuur beschrijven. Er wordt gewerkt met los gekoppelde componenten die door middel van moderne open standaarden samenwerken. Daarbij maken ze gebruik van eenmalig vastgelegde data die op een veilige en verantwoorde manier wordt ontsloten. Er wordt daarbij vastgelegd wie welke data waarom heeft gebruikt zodat inzicht in datagebruik is te bieden.

De thema-architectuur Common Ground is in lijn met deze principes uitgewerkt.

De principes en de daarbij behorende rationale en implicaties zijn meer in detail uitgewerkt op de pagina Informatiearchitectuurprincipes.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:29.