Best-practices op GEMMA Online

1 februari 2024Gemeenten en leveranciers gebruiken de GEMMA voor verschillende doelen en op verschillende manieren. Door kennis hierover te delen kunnen partijen van elkaar leren. Op GEMMA Online worden daarom nu ook 'best-practices' gepubliceerd, die beschrijven hoe de GEMMA binnen een bepaalde situatie is toegepast.

De GEMMA bestaat uit verschillende architectuurproducten. Een best-practice kan gaan over het gebruik van de GEMMA in het algemeen of gebruik van een bepaald onderdeel van de GEMMA.

De onlangs gepubliceerde Praktijkvoorbeeld KISS beschrijft hoe Dimpact, een coöperatieve vereniging van gemeenten, de Common Ground uitgangspunten heeft toegepast bij het ontwikkelen van een nieuwe (front-end-)applicatie. Het ontwikkelde Klant Interactie Service Systeem (KISS) ondersteunt KCC-medewerkers op een innovatieve manier, waarbij benodigde gegevens zoveel mogelijk real-time worden opgehaald uit bronregistraties. Ook de hobbels die zich bij zo'n project voordoen, en hoe daarmee is omgegaan, worden genoemd. Deze best-practice is opgenomen binnen de GEMMA thema-architectuur Common Ground.

Het is de bedoeling om de komende maanden meer best-practices op GEMMA Online te gaan publiceren. Heb je een voorbeeld van gebruik van de GEMMA dat nuttig voor anderen kan zijn, laat het dan vooral weten!

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 jun 2024 om 02:00.