Bedrijfsobjecten omgevingswet

Inleiding[bewerken]

Een onderdeel van de bedrijfs- en informatie-architectuur is de globale gegevensarchitectuur. De projectkaart (van het werkpakket BIA) omschrijft dit nader als een bedrijfsobjectenmodel. Hier treft u het bedrijfsobjectenmodel aan van het gemeentelijk domein dat betrokken is bij de uitvoering van de Omgevingswet.

Bedrijfsobjectenmodel[bewerken]

Hieronder verstaan we de representatie van de concepten (‘dingen’, ‘onderwerpen’) en hun relaties (rollen t.o.v. elkaar) zodanig dat informatie daarover een organisatie (‘de business’) in staat stelt haar doelen te bereiken (cq. haar taken uit te voeren). Anders gezegd: objecten waarvan de organisatie informatie nodig heeft om haar taken uit te kunnen voeren.

Afbakening[bewerken]

In de opdrachtbeschrijving komt de term ‘globaal’ voor. De uitwerking van het bedrijfsobjectenmodel gaat dan ook niet verder dan dat nodig is voor het minimaal gewenste inzicht in de clusters aan informatie die:

 • benodigd zijn voor de uitvoering van ‘Omgevingswet-processen’,
 • beheerd en verschaft moeten worden door de referentiecomponenten van de informatie-architectuur (ter ondersteuning van de uitvoering van de Omgevingwet),
 • het mogelijk maken om de context van informatiestromen, tussen die referentiecomponenten, te kunnen analyseren.

Aanpak[bewerken]

Het bedrijfsobjectenmodel is tot stand gekomen door middel van:

 • Informatieanalyse van de tekst van de Omgevingswet;
 • Informatieanalyse van de meest kenmerkende processen voor de uitvoering van de Omgevingswet;
 • Beschouwing van het bedrijfsobjectenmodel zoals dat in GEMMA is opgenomen;
 • Reviews en besprekingen van concept-versies.

Nog niet beschouwd zijn de informatieobjecten zoals benoemd bij de zaaktypen in de Zaaktypecatalogus Omgevingswet. Dit volgt in een volgende versie.

Bedrijfsobjecten[bewerken]

De bedrijfsobjecten en onderlinge relaties en daarmee het bedrijfsobjectenmodel visualiseren en specificeren we in verschillende views, zoals op de fysieke leefomgeving, betrokkenen, wet- en regelgeving, vergunningverlening en toezicht en handhaving:

 1. Activiteiten (BOM)
 2. Betrokkenen (BOM)
 3. Leefomgevingobjecten (BOM)
 4. Toezicht en handhaving (BOM)
 5. Vergunningverlening (BOM)
 6. Wet- en regelgeving (BOM)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:46.