Bedrijfsobjecten

Bedrijfsobjecten zijn concepten met een bepaalde betekenis waarmee gemeenten te maken hebben (bijvoorbeeld 'paspoort' of 'uitkering'). Het GEMMA Bedrijfsobjectenmodel toont de belangrijkste gemeentelijke bedrijfsobjecten. Omdat over objecten gegevens worden vastgelegd wordt het bedrijfsobjectenmodel ook wel een 'conceptueel gegevensmodel' genoemd. Daarin worden de grotere eenheden van gegevens beschreven in een taal die breed in de organisatie herkenbaar is. Het is nadrukkelijk geen logisch gegevensmodel en het bevat geen beschrijving van de gewenste gegevensstructuur.

Bedrijfsobjecten zijn onafhankelijk van de inrichting van organisatie en IT en zijn langere tijd bruikbaar. Voor de GEMMA als referentiearchitectuur voor alle gemeenten vormen ze daardoor een stabiel referentiekader. Het model is bijvoorbeeld bruikbaar voor het inrichten van beheer, gebruik en beveiliging van data door per bedrijfsobject te benoemen wie eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van object gerelateerde data, welk systeem geldt als bron (“system of record”) en welk niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheden nodig is.

De GEMMA kende eerder een globaal bedrijfsobjectenmodel. Op basis van het door gemeenten ontwikkelde Gemeentelijk GegevensModel(GGM) is een nieuw, meer uitgebreid, bedrijfsobjectenmodel ontwikkeld. De pagina GEMMA en het Gemeentelijk Gegevensmodel beschrijft de relatie tussen de GEMMA en hetGGM en de daarbij geldende afspraken.

Lijst met bedrijfsobjectmodellen[bewerken]

Het Gemeentelijk Gegevensmodel maakt voor ieder beleidsdomein 1 of meerdere informatiemodellen. De beleidsdomeinen zijn gebaseerd op de Iv3-taakvelden en uitgebreid met enkele extra domeinen voor gegevensdefinities die over de beleidsdomeinen heen gebruikt worden.

De GEMMA heeft voor ieder beleidsdomein 1 bedrijfsobjectmodel gemaakt:Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 18 jun 2024 om 14:02.