ArchiMate modelleren


Voor het beschrijven van de GEMMA wordt intensief gebruik gemaakt van architectuurmodellen. Onder een architectuurmodel verstaan we: 'Een representatie van een systeem(onderdeel) met behulp van modelmatig geordende elementen'. Modellen helpen om op een gestructureerde manier een systeem (of onderdeel daarvan) te beschrijven. Een eenmaal ontwikkeld model is voor meerdere doelen bruikbaar en is op basis van nieuwe inzichten te onderhouden en uit te breiden. GEMMA architectuurmodellen worden gemaakt met ArchiMate: een open en onafhankelijke modelleertaal architectuur, ondersteund door meerdere architectuurtools.

Voor een toelichting op het verschil tussen 'tekenen' en 'modelleren' zie Tekenen en modelleren.

De GEMMA kent een drietal modellen die openbaar toegankelijk op Github worden gepubliceerd:

  • Het 'GEMMA Archimate model': het architectuurmodel met alle binnen de GEMMA benoemde architectuurelementen, relaties en views. Dit model wordt onder andere gebruikt om op GEMMA Online getoonde views te genereren en om binnen de GEMMA Softwarecatalogus relaties te leggen tussen opgenomen softwarepakketten en GEMMA referentiecomponenten en standaarden. Naast onderhoud en doorontwikkeling van de GEMMA, is het model bruikbaar voor gemeenten en leveranciers als basis voor eigen architectuurproducten.
  • Het 'GEMMA Kennismodel': het model dat de GEMMA architectuurelementen en hun onderlinge samenhang beschrijft. De inhoud van het model wordt op GEMMA Online weergegeven op de pagina GEMMA Kennismodel.
  • Het 'GEMMA Portfolio' model: dit model bevat de verschillende GEMMA-producten en hun relaties. De inhoud ervan wordt op GEMMA Online weergegeven op de pagina GEMMA Portfolio.

ArchiMate modellen worden door het Kenniscentrum Architectuur van VNG Realisatie ontwikkeld en onderhouden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de open source architectuurtool Archi. Voor versiebeheer en samenwerken aan ArchiMate modellen maakt Archi gebruik van de tool git.

Architectuurmodellen worden op Github gepubliceerd in repositories van VNG Realisatie. Gemeenten en leveranciers kunnen Archi gebruiken om de GEMMA Archimate modellen te koppelen of te importeren. Het is ook mogelijk om via gebruik van de AMEFF-uitwisselstandaard GEMMA modellen te importeren in andere architectuurtools zoals BiZZdesign, Mavim, Sparx en Value Blue.

Het op deze manier publiceren en delen van GEMMA architectuurmodellen maakt het mogelijk dat meerdere partijen gelijktijdig kunnen werken aan doorontwikkeling van de GEMMA en dat gemeenten en leveranciers de GEMMA modellen kunnen gebruiken voor eigen doeleinden.

Via onderstaande verwijzingen is meer informatie te vinden over gebruik van de GEMMA modellen en het werken met Archi.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:42.