Opvragen zaaktype

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie Opvragen zaaktype
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  Zaaktypecataloguscomponent (ApplicationComponent)
Documentatie   :  Het generieke of specifieke Zaakafhandelcomponent vraagt de actuele versie van het zaaktype behorende bij de betreffende zaak op bij het Zaaktyperegistratiecomponent.
Naar   :  Zaakafhandelcomponent (specifiek of generiek) (abstracte component) (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-a22742a2-ff59-4781-aacf-277ca4cb9893
Label  :  opvragen zaaktype
Object ID  : a22742a2-ff59-4781-aacf-277ca4cb9893
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken