Werkgroep Jeugdzorg-koppelvlak (CORV)

Let op: deze pagina is mogelijk verouderd

Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen. Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.


Meer over dit koppelvlak =>


Inleiding

De werkgroep begeleid de doorontwikkeling van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg. Dit koppelvlak stelt gemeenten in staat berichten uit te wisselen met andere partijen in het justitiële gedeelte van het Jeugdzorgdomein. Deze uitwisseling verloopt via CORV: de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening.

De documentatie van het koppelvlak treft u aan op de pagina over deze berichtenstandaard.

Discussies over het koppelvlak voeren we op het KING Discussieforum.

Actueel

Er is één versie van het koppelvlak in gebruik: de actuele versie 1.0. De eerste versie daarvan is eind november 2015 uitgebracht en sinds 30 augustus 2016 in gebruik bij alle ketenpartijen.

Sindsdien zijn alleen aanpassingen op deze release uitgebracht. Belangrijkste redenen hiervoor waren de beperkte functionaliteitsverbeteringen in de voorliggende wijzigingsvoorstellen versus de telkens weer forse inspanning die partijen zich moeten getroosten om een nieuwe release te ontwikkelen, testen en implementeren en, als tweede reden, onvoldoende duidelijkheid over een betrouwbare, beheersbare en efficiënte methode om twee versies in de keten te ondersteunen.

Eerstvolgend overleg

Nog geen overleg gepland.

Laatstgehouden overleg

Datum: dinsdag 31 oktober 2017

Tijd: 9:30 tot 12:00 uur met aansluitend lunch

Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan, Daltonlaan 100, 3584BJ Utrecht

Agenda


 1. Opening
  • kennismaking, voor zover nodig; vaststellen agenda.
 2. Vaststellen verslag overleg dd. 5-7-2016
  • zie document.
  • status acties.
 3. Stand van zaken
  • nieuwe governance-structuur en rol van leveranciers en gebruikers daarin.
  • ketenpartners, koppelvlak en ontwikkelingen.
  • ervaringen leveranciers (zie document) (allen).
 4. Ketentestplatform en relatie tot StUF-testplatform
  • stand van zaken en ervaringen ketentestplatform.
  • gebruik beide testplatforms?
 5. Tussenrelease korte termijn
  • vergroten omvang bijlage bij VTO.
 6. 2018-release
  • inhoud, planning en onzekerheden, zie document.
 7. Rondvraag

VergaderstukkenGeen verslag van laatstgehouden overleg aanwezig


Verslag

  Leden

  De overleggroep Werkgroeppagina StUF-koppelvlak Jeugdzorg (CORV) kent de volgende leden:

  • Robert Melskens (VNG-Realisatie)
  • Jasper Vonk (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
  • Patrick Klaassen (Justitiële Informatiedienst)
  • Linda Hajema (C2GO)
  • Gerrit Duizer (C3Group)
  • Frank Bink (Centric)
  • Thijs Krommenhoek (Conclusion)
  • Marko Mazeland (Datawerken)
  • Martijn Keizer (Enable U)
  • Edwin Smink (Gemboxx)
  • Remko de Hoop (Horlings & Eerbeek)
  • Karl de Boer (JNET)
  • Bart Knol (KPN Lokale Overheid)
  • Eelco Brenner (Lost Lemon)
  • Robert van Poelgeest (Metaobjects)
  • John Rooijakkers (Pinkroccade Local Government)
  • Ruud Leenen (Regas)
  • Jarid Ypma (Solviteers)
  • Stefan Beyers (Stipter)
  • Erwin Ilgun (Topicus)
  • John Verwoerd (Xlab)
  • Jan Timmerman (Yenlo)
  • Albert Post (Zorgned)


  Voorgaande overleggen

  Deze pagina is het laatst bewerkt op 6 okt 2023 om 05:53.