Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Werkgroep Procesarchitectuur

Inleiding

Op verzoek van gemeenten is KING gestart met een werkgroep Procesarchitectuur, waarin gemeentelijke gebruikers van de GEMMA Procesarchitectuur ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. KING vervult een faciliterende rol in deze werkgroep, door de resultaten beschikbaar te stellen als verdieping, aanscherping of best practice in GEMMA.

De overleggroep Werkgroep Procesarchitectuur is één van de GEMMA Overleggroepen.

Actueel

De werkgroep komt dit jaar bijeen op donderdag 24 september (9:00-12:00), donderdag 12 november (9:30-12:30 uur) en donderdag 10 december (9:30-12:30 en middag optioneel) bij Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht.

Eerstvolgend overleg

Datum: donderdag 12 november 2015

Agenda

Agenda is nog niet bekend

Vergaderstukken


Laatstgehouden overleg

Datum: donderdag 24 september 2015

Agenda:

1. Opening en welkom
2. Kennismaking
3. Proces - Werkgroep Procesarchitectuur

Korte pauze

4. Inhoud - Stand van zaken Procesarchitectuur
5. Agenda volgende bijeenkomst
6. Rondvraag en afsluiting

Relevante pagina's


VergaderstukkenLeden

De overleggroep Werkgroep Procesarchitectuur kent de volgende leden:

 • Ellen van der Steen (Gemeente Apeldoorn)
 • Janny Bodd (Gemeente Arnhem)
 • Mayke Planje (Gemeente Breda)
 • Kees Speelman (Gemeente Delft)
 • Aart Beekman (Gemeente Eindhoven)
 • Hjalmar Harmoen (Gemeente Emmen)
 • Brigitte van Voorst (Gemeente Epe)
 • Steven Hornstra (Gemeente Heerlen)
 • Harco van Hees (Gemeente Tilburg)
 • Jorg Nieuwenhuizen (Gemeente Utrecht)
 • Xandra Kool (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)
 • Erik Thonen (Gemeente Venlo)
 • Nico Olsthoorn (Gemeente Westland)
 • Kim Santra (Gemeente Zwolle)
 • Jeffrey Gortmaker (KING)
 • Paula van der Vliet (KING)

Voorgaande overleggen

Per overleg treft u de vergaderstukken aan.

Laatst bewerkt: 2 oktober 2015, 02:37:39