Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Werkgroep Documentcreatieservices

Inleiding

De werkgroep Documentcreatieservices richt zich op het beheer en de verdere ontwikkeling van het koppelvlak Documentcreatieservices. De werkgroep komt in 2016 een viertal keren in persoon bijeen, te weten op

 • 2 maart (locatie Woerden) van 9:30-13:00 uur
 • 22 juni (locatie Woerden) van 9:30-13:00 uur
 • 14 september (locatie Woerden) van 9:30-13:00 uur
 • 14 december (locatie Woerden) van 9:30-13:00 uur

De bijeenkomsten van de werkgroep Documentcreatieservices zullen geclusterd worden met die van verwante standaarden zodat deelnemers die naar meer dan één werkgroep gaan minder tijd aan overhead zoals reistijd etc. kwijt zijn. In de agenda van de bijeenkomst kunt u zien op welk tijdstip welke standaard behandeld wordt. Daarnaast worden teleconferenties gehouden waarbij besluiten genomen worden over zaken die op het discussieplatform, zie: https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr. aangedragen en eventueel reeds besproken zijn. Doel van de teleconferenties is de hoeveelheid discussie tijdens de reguliere bijeenkomsten te beperken en het makkelijker te maken voor deelnemers aan te haken door het beperken van overhead. De teleconferenties vinden plaats op

 • 26 mei van 10:00-12:00 uur
 • 8 september van 10:00-12:00 uur
 • 24 november van 10:00-12:00 uur

Eerstvolgend overleg

Nog geen overleg gepland.

Laatstgehouden overleg

Datum: woensdag 28 juni 2017

De bijeenkomst zal plaatsvinden in Regardz La Vie, Lange Viestraat 351, 3511 BK Utrecht

Agenda

Agenda
 1. Opening en mededelingen
 2. Doorontwikkeling Documentcreatieservices
  • Digitaal ondertekenen
  • Batchcreatie
  • Standaardiseren van vervolgacties
  • Uitwisselen sjablooninformatie
  • Opnieuw in bewerking nemen van document
  • Aansluiten op nieuwe GEMMA standaarden
  • Authenticatie en autorisatie
 3. Proces en planning
 4. Vervolg, afsluiten en rondvraag

VergaderstukkenVerslag

Leden

De overleggroep Werkgroep Documentcreatieservices kent de volgende leden:

 • Johannes Battjes (Roxit)
 • Jeroen Brakel (Vicrea)
 • Jan Brinkkemper (KING)
 • Paul Dirven (Aia - ITP)
 • Frans Dondorp (Decos)
 • Daniel de Klerk (Vicrea)
 • Eko Elens (Gemeente Rotterdam)
 • Edwin Geerling (Interaction next)
 • Arjen Hartog (iWriter / MIT-Office)
 • Rik Hermsen (Gemeente Venlo)
 • Peter Hooftman (NTREE Solutions)
 • Lidwien Meijers (Centric)
 • Robert van Poelgeest (Metaobjects)
 • Robin van Polanen Petel (AIA Software)
 • Ronald Pothuizen (NTREE Solutions)
 • John Rayer (Gemeente Venlo)
 • Waruzjan Shahbazian (SmartDocuments)
 • Toon Sweegers (Pink Roccade Local Government)
 • Wouter Wigman (Roxit)
 • Michiel Verhoef (KING)
 • Bart Verwijst (Atos)
 • Ruud Vos (Interaction next)
 • Rene Wanders (Decos)


Voorgaande overleggen

Documenten

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Documentcreatieservices v1.0.02 (ZIP-bestand, 4,15 MB) Metadata icon.jpg 1.0.02 onbekend Koppelvlakstandaarden, Berichtenstandaarden 20150713
Zip.jpg Testset Documentcreatie Services 1.0 (ZIP-bestand, 1,1 MB) Metadata icon.jpg 1.0 onbekend Koppelvlakstandaarden, Berichtenstandaarden 20140702
Laatst bewerkt: 18 januari 2016, 16:19:02