Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Werkgroep Documentcreatieservices: verschil tussen versies

Regel 23: Regel 23:
 
|Datum eerstvolgend overleg=20151112
 
|Datum eerstvolgend overleg=20151112
 
|Eerstvolgend overleg intro=Op '''12 november''' staat een overleg ingepland in de vorm van een teleconferentie
 
|Eerstvolgend overleg intro=Op '''12 november''' staat een overleg ingepland in de vorm van een teleconferentie
 +
|Eerstvolgend overleg agenda=#Welkom, agenda, mededelingen en notulen
 +
#SSL/TLS versie advies KING
 +
#*https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlakken-dcr/security-en-documentcreatie
 +
#Specificatie vereiste metagegevens voor variant 1
 +
#*https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/specificatie-vereiste-metagegevens-voor-variant-1
 +
#Opvragen sjabloongegevens/sjablooninformatie
 +
#*https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlakken-dcr/uitwisselen-van-sjablooninformatie-en-documentinhoud-op-basis-van
 +
#Advies gevraagd: Bij creatie geschikt maken voor actieve openbaarmaking
 +
#*https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/advies-gevraagd-bij-creatie-geschikt-maken-voor-actieve#comment-3965
 +
 
|Datum laatstgehouden overleg=20150909
 
|Datum laatstgehouden overleg=20150909
 
|Laatstgehouden overleg agenda=#Welkom en mededelingen <br> - Voortgang RGBZ 2.0, StUF ZKN/BG 03.20 <br> - Evaluatie en planning bijeenkomsten volgend jaar <br> - Voorstel samenvoegen werkgroepen <br>
 
|Laatstgehouden overleg agenda=#Welkom en mededelingen <br> - Voortgang RGBZ 2.0, StUF ZKN/BG 03.20 <br> - Evaluatie en planning bijeenkomsten volgend jaar <br> - Voorstel samenvoegen werkgroepen <br>

Versie van 15 okt 2015 om 14:45

Inleiding

De werkgroep Documentcreatieservices richt zich op het beheer en de verdere ontwikkeling van het koppelvlak Documentcreatieservices.

De werkgroep komt in 2015 een viertal keren in persoon bijeen, te weten op

 • 25 maart (locatie Woerden) van 10:00-15:00 uur
 • 10 juni (locatie Geonovum) van 10:00-15:00 uur
 • 9 september (locatie Woerden) van 9:00-13:00 uur
 • 9 december (locatie nog niet bekend)

De bijeenkomsten van de werkgroep Documentcreatieservices zullen geclusterd worden met die van verwante standaarden zodat deelnemers die naar meer dan één werkgroep gaan minder tijd aan overhead zoals reistijd etc. kwijt zijn. In de agenda van de bijeenkomst kunt u zien op welk tijdstip welke standaard behandeld wordt.

Daarnaast worden teleconferenties gehouden waarbij besluiten genomen worden over zaken die op het discussieplatform, zie: https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr. aangedragen en eventueel reeds besproken zijn. Doel van de teleconferenties is de hoeveelheid discussie tijdens de reguliere bijeenkomsten te beperken en het makkelijker te maken voor deelnemers aan te haken door het beperken van overhead.

De teleconferenties staan gepland op

 • 28 mei van 13:00-14:30 uur
 • 16 juli van 10:00-12:00 uur
 • 12 november van 09:30-11:30 uur

De overleggroep Werkgroep Documentcreatieservices is één van de GEMMA Overleggroepen.

Eerstvolgend overleg

Datum: donderdag 12 november 2015

Op 12 november staat een overleg ingepland in de vorm van een teleconferentie

Agenda


 1. Welkom, agenda, mededelingen en notulen
 2. SSL/TLS versie advies KING
 3. Specificatie vereiste metagegevens voor variant 1
 4. Opvragen sjabloongegevens/sjablooninformatie
 5. Advies gevraagd: Bij creatie geschikt maken voor actieve openbaarmaking


Vergaderstukken
Geen verslag van laatstgehouden overleg aanwezig

Laatstgehouden overleg

Datum: woensdag 9 september 2015

Agenda:


 1. Welkom en mededelingen
  - Voortgang RGBZ 2.0, StUF ZKN/BG 03.20
  - Evaluatie en planning bijeenkomsten volgend jaar
  - Voorstel samenvoegen werkgroepen
 2. Notulen en actielijst
  - Documentcreatie services 1.0
  - Zaak- en Documentservices 1.0
 3. Compliancy
  - Compliancy Monitor
  - StUF Testplatform
 4. Namespaces koppelvlakken
  - Toelichting wijzigingsvoorstel
  - Gevolgen
 5. Autorisatie en authenticatie
 6. Implementaties en voortgang
  - Documentcreatie services 1.0
  - Zaak- en Documentservices 1.0
 7. Vast releaseschema, patches en planning
 8. Vaststelling patches
  - Documentcreatie services 1.0
  - Zaak- en Documentservices 1.0
 9. Stand van zaken release Documentcreatie services 1.1
 10. Stand van zaken release Zaak en Documentservices 1.2
  - Toelichting Johan Boer: Notificatie bericht Regie en Zaakservices
 11. Afsluiten en rondvraag


VergaderstukkenLeden

De overleggroep Werkgroep Documentcreatieservices kent de volgende leden:

 • Johannes Battjes (Roxit)
 • Jeroen Brakel (Vicrea)
 • Jan Brinkkemper (KING)
 • Paul Dirven (Aia - ITP)
 • Frans Dondorp (Decos)
 • Daniel de Klerk (Vicrea)
 • Eko Elens (Gemeente Rotterdam)
 • Edwin Geerling (Interaction next)
 • Arjen Hartog (iWriter / MIT-Office)
 • Rik Hermsen (Gemeente Venlo)
 • Peter Hooftman (NTREE Solutions)
 • Lidwien Meijers (Centric)
 • Robert van Poelgeest (Metaobjects)
 • Robin van Polanen Petel (AIA Software)
 • Ronald Pothuizen (NTREE Solutions)
 • John Rayer (Gemeente Venlo)
 • Waruzjan Shahbazian (SmartDocuments)
 • Toon Sweegers (Pink Roccade Local Government)
 • Wouter Wigman (Roxit)
 • Michiel Verhoef (KING)
 • Bart Verwijst (Atos)
 • Ruud Vos (Interaction next)
 • Rene Wanders (Decos)

Voorgaande overleggen

Per overleg treft u de vergaderstukken aan.


Documenten

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Documentcreatieservices v1.0.02 (ZIP-bestand, 4,15 MB) Metadata icon.jpg 1.0.02 onbekend Koppelvlakstandaarden, Berichtenstandaarden 20150713
Zip.jpg Testset Documentcreatie Services 1.0 (ZIP-bestand, 1,1 MB) Metadata icon.jpg 1.0 onbekend Koppelvlakstandaarden, Berichtenstandaarden 20140702
Laatst bewerkt: 15 oktober 2015, 14:45:38