Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Werkgroep Documentcreatieservices: verschil tussen versies

Regel 26: Regel 26:
  
 
==Eerstvolgend overleg==
 
==Eerstvolgend overleg==
Op '''16 juli 2015''' staat een overleg gepland in de vorm van een teleconferentie. De agenda staat hieronder.
+
Op '''9 september 2015''' staat een overleg gepland. De agenda is nog niet bekend.
  
 +
<!--
 
#Welkom en mededelingen
 
#Welkom en mededelingen
 
#[https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/formaat-verplicht-stellen-leverdocumentcreatieresultaatdu02 Uitbreiding Testscenario’s spreadsheet en testen optionele varianten #1 en #2]  
 
#[https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/formaat-verplicht-stellen-leverdocumentcreatieresultaatdu02 Uitbreiding Testscenario’s spreadsheet en testen optionele varianten #1 en #2]  
Regel 33: Regel 34:
 
#Bespreken concept patch versie <br> - [https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/formaat-verplicht-stellen-leverdocumentcreatieresultaatdu02 Document.formaatverplicht stellen in leverDocumentcreatieResultaatDu02] <br> - [https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/rfc-metadata-opgegeven-door-dcv-opnemen-antwoord-bericht Verplicht metadata terugleveren door DCA in antwoord bericht] <br> - [https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/bepalen-van-geaddresseerde-en-ander-documentrollen Bepalen geadresseerde en andere documentrollen]<br>
 
#Bespreken concept patch versie <br> - [https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/formaat-verplicht-stellen-leverdocumentcreatieresultaatdu02 Document.formaatverplicht stellen in leverDocumentcreatieResultaatDu02] <br> - [https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/rfc-metadata-opgegeven-door-dcv-opnemen-antwoord-bericht Verplicht metadata terugleveren door DCA in antwoord bericht] <br> - [https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/bepalen-van-geaddresseerde-en-ander-documentrollen Bepalen geadresseerde en andere documentrollen]<br>
 
#[https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/inhoud-release-11 Release 1.1 punten]
 
#[https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/inhoud-release-11 Release 1.1 punten]
#Afsluiten en rondvraag
+
#Afsluiten en rondvraag -->
  
 
'''Vergaderstukken'''
 
'''Vergaderstukken'''
{{ToonVergaderdocumenten|KV-DCR 1.0|20150716}}
+
{{ToonVergaderdocumenten|KV-DCR 1.0|20150909}}
  
 
==Laatstgehouden overleg==
 
==Laatstgehouden overleg==
De meest recente bijeenkomst van de werkgroep vond plaats op '''10 juni 2015'''. Hieronder de agenda en vergaderstukken van dit overleg.
+
De meest recente bijeenkomst van de werkgroep vond plaats op '''16 juli 2016''' in de vorm van een teleconferentie. Hieronder de agenda en vergaderstukken van dit overleg.
  
 
'''Agenda'''
 
'''Agenda'''
 
#Welkom en mededelingen
 
#Welkom en mededelingen
#Notulen vorige vergadering en actielijst
+
#[https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/formaat-verplicht-stellen-leverdocumentcreatieresultaatdu02 Uitbreiding Testscenario’s spreadsheet en testen optionele varianten #1 en #2]
#Stand van zaken en planning
+
#Bepalen sjabloon aan de hand van metadata
#Vaststellen inhoud release 1.1
+
#Bespreken concept patch versie <br> - [https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/formaat-verplicht-stellen-leverdocumentcreatieresultaatdu02 Document.formaatverplicht stellen in leverDocumentcreatieResultaatDu02] <br> - [https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/rfc-metadata-opgegeven-door-dcv-opnemen-antwoord-bericht Verplicht metadata terugleveren door DCA in antwoord bericht] <br> - [https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/bepalen-van-geaddresseerde-en-ander-documentrollen Bepalen geadresseerde en andere documentrollen]<br>
#Wijzigingen StUF Testplatform en compliancy eisen (oa. CMIS)
+
#[https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/inhoud-release-11 Release 1.1 punten]
 
#Afsluiten en rondvraag
 
#Afsluiten en rondvraag
 
Programma<br> - 10:00-12:00 Werkgroep Zaak- Documentservices<br> - 12:00-12:30 lunch<br> - 12:30-14:30 Werkgroep Documentcreatieservices<br>
 
  
 
'''Vergaderstukken en presentaties'''
 
'''Vergaderstukken en presentaties'''
{{ToonVergaderdocumenten|KV-DCR 1.0|20150610}}
+
{{ToonVergaderdocumenten|KV-DCR 1.0|20150716}}
  
 
'''Verslag'''
 
'''Verslag'''

Versie van 16 jul 2015 om 14:38

Laatst bewerkt: 16 juli 2015, 14:38:49

De werkgroep Documentcreatieservices richt zich op het beheer en de verdere ontwikkeling van het koppelvlak Documentcreatieservices.

De werkgroep komt in 2015 een viertal keren in persoon bijeen, te weten op

 • 25 maart (locatie Woerden)
 • 10 juni (locatie Geonovum)
 • 9 september (locatie Woerden)
 • 9 december (locatie nog niet bekend)

De bijeenkomsten van de werkgroep Documentcreatieservices zullen geclusterd worden met die van verwante standaarden zodat deelnemers die naar meer dan één werkgroep gaan minder tijd aan overhead zoals reistijd etc. kwijt zijn. De bijeenkomsten starten om 10:00 uur en zijn uiterlijk om 15:00 afgelopen. In de agenda van de bijeenkomst kunt u zien op welk tijdstip welke standaard behandeld wordt.

Daarnaast worden teleconferenties gehouden waarbij besluiten genomen worden over zaken die op het discussieplatform aangedragen en eventueel reeds besproken zijn. Doel van de teleconferenties is de hoeveelheid discussie tijdens de reguliere bijeenkomsten te beperken en het makkelijker te maken voor deelnemers aan te haken door het beperken van overhead.

De teleconferenties staan gepland op

 • 28 mei van 13:00-14:30 uur
 • 16 juli van 10:00-12:00 uur
 • 12 november van 09:30-11:30 uur

Deze werkgroep is één van de overleggroepen van GEMMA Ondersteuning.

Actueel

Eerstvolgend overleg

Op 9 september 2015 staat een overleg gepland. De agenda is nog niet bekend.


Vergaderstukken OUD
Er zijn geen vergaderstukken toegevoegd

Laatstgehouden overleg

De meest recente bijeenkomst van de werkgroep vond plaats op 16 juli 2016 in de vorm van een teleconferentie. Hieronder de agenda en vergaderstukken van dit overleg.

Agenda

 1. Welkom en mededelingen
 2. Uitbreiding Testscenario’s spreadsheet en testen optionele varianten #1 en #2
 3. Bepalen sjabloon aan de hand van metadata
 4. Bespreken concept patch versie
  - Document.formaatverplicht stellen in leverDocumentcreatieResultaatDu02
  - Verplicht metadata terugleveren door DCA in antwoord bericht
  - Bepalen geadresseerde en andere documentrollen
 5. Release 1.1 punten
 6. Afsluiten en rondvraag

Vergaderstukken en presentaties OUD

Verslag Dit is nog niet voorhanden

Leden

De werkgroep Documentcreatieservices kent de volgende leden:

 • Johannes Battjes (Roxit)
 • Jeroen Brakel (Vicrea)
 • Jan Brinkkemper (KING)
 • Paul Dirven (Aia - ITP)
 • Frans Dondorp (Decos)
 • Daniel de Klerk (Vicrea)
 • Eko Elens (Gemeente Rotterdam)
 • Edwin Geerling (Interaction next)
 • Arjen Hartog (iWriter / MIT-Office)
 • Rik Hermsen (Gemeente Venlo)
 • Peter Hooftman (NTREE Solutions)
 • Lidwien Meijers (Centric)
 • Robert van Poelgeest (Metaobjects)
 • Robin van Polanen Petel (AIA Software)
 • Ronald Pothuizen (NTREE Solutions)
 • John Rayer (Gemeente Venlo)
 • Waruzjan Shahbazian (SmartDocuments)
 • Toon Sweegers (Pink Roccade Local Government)
 • Wouter Wigman (Roxit)
 • Michiel Verhoef (KING)
 • Bart Verwijst (Atos)
 • Ruud Vos (Interaction next)
 • Rene Wanders (Decos)

Voorgaande overleggen

Per overleg treft u de vergaderstukken aan.

2015