Werken onder architectuur

Gemeenten staan continu voor uitdagingen. Een wijziging in beleid, wetgeving, strategie, afspraken, standaarden of practices hebben invloed op hoe de gemeente haar werk invult en uitvoert.

Om deze uitdagingen goed door te voeren maken gemeenten gebruik van de GEMMA modelarchitectuur. Een referentiearchitectuur voorziet daarbij in gemeenschappelijke kaders voor gemeenten als basis voor hun informatievoorziening. De GEMMA beschrijft onder andere de gemeentelijke bedrijfs- en informatiearchitectuur, architectuurprincipes, informatiemodellen en standaarden. Meer achtergrondinformatie over het project Gemeentelijke Model Architectuur is te vinden op VNG.nl. De GEMMA vormt daarmee een goede basis voor 'werken onder architectuur'. Op GEMMA Online is alle informatie over de GEMMA te vinden. Een overzicht van architecturen van de publieke sector is te vinden op NORA online. NORA staat voor Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.

GEMMA Online is bedoeld om zo goed mogelijk te helpen bij het zoeken van de informatie over de gemeentelijke architectuur. Of het nu om informatiearchitectuur, bedrijfsarchitectuur of andere vormen van gemeentelijke architectuur gaat: op GEMMA Online vindt een gemeente (bijna)alle informatie die zij nodig heeft.

Wat is architectuur?[bewerken]

Architectuur is een middel om beleidsmatig geformuleerde doelstellingen van een organisatie te realiseren. Het bestaat uit een aantal onderdelen die werken onder architectuur mogelijk maken. Zoals:

  • Architectuurfunctie: op welke wijze is architectuur in een organisatie ondergebracht? Wat zijn de rollen, taken en bevoegdheden van de architect? Dit is een noodzakelijk uitgangspunt om onder architectuur te kunnen werken.
  • Architectuurproces: Welke afspraken zijn er gemaakt om onder architectuur te kunnen werken? Wanneer wordt architectuur ingezet en wanneer niet? Welke afspraken zijn er als besloten wordt om niet onder architectuur te werken?
  • Architectuurmethoden en -technieken: (Enterprise) architectuur is inmiddels een zelfstandig vakgebied met eigen methoden en technieken die ingezet kunnen worden voor werken onder architectuur en werken aan architectuur. Denk hierbij aan TOGAF en ArchiMate, twee veelgebruikte open methoden binnen de Nederlandse overheid.
  • Architectuurinhoud: Dit zijn de modellen en teksten die opgesteld worden en die een organisatie de kaders bieden om onder architectuur te kunnen werken. Bij het opstellen hiervan is het praktisch en efficiënt om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaand materiaal, practices en referentiemodellen. GEMMA is vooral uit deze inhoud opgebouwd. Ook andere referentiearchitecturen, zoals NORA of VERA, bieden architectuurinhoud waar een gemeente gebruik van kan maken bij het werken onder architectuur.

Enterprise-architectuur[bewerken]

Een enterprisearchitectuur is bij het werken onder architectuur een belangrijk instrument. Een enterprisearchitectuur beschrijft zowel de huidige- als de toekomstige organisatie en informatiehuishouding en het transformatiepad daartussen (“van Ist naar Soll”). De enterprisearchitectuur is een hulpmiddel om te sturen op de samenhang tussen de diverse ontwikkelingen in de organisatie.

Een ander, meer operationeel, instrument bij het werken onder architectuur, is de baseline kwaliteit. Deze baseline is een organisatiebreed normenkader. Hierin beschrijft de organisatie alle concrete maatregelen die de kwaliteit van de diensten borgen. In de baseline gaat het bijvoorbeeld om normen en maatregelen in het kader van informatiebeveiliging, de toegankelijkheid van de dienst, het meten en verbeteren van klanttevredenheid en standaardisatie op het gebied van informatie uitwisseling.

De rol van de architect[bewerken]

De rol van de architect is een adviserende rol voor de organisatie. In deze rol geeft de architect op meerdere momenten in een proces advies in de vorm van producten.

Een aantal van deze producten zijn:

  • Architectuur principes: Normatieve uitspraken die richting geven aan het in samenhang ontwerpen en realiseren van overheidsdiensten voor burgers en bedrijven. Elk Architectuurprincipe draagt bij aan het realiseren van een of meer van de Kwaliteitsdoelen die zijn afgeleid van de Kernwaarden van Dienstverlening.
  • Doelarchitectuur: Beschrijving van de gewenste situatie in architectuur ("Soll"). Kan van toepassing zijn op een domein of organisatie en is de tegenhanger van de beschrijving van "gestolde" architectuur ("Ist"-situatie).
  • Project Start Architectuur: Hulpmiddel dat bij een project wordt ingezet om veranderingen te faciliteren. De PSA richt zich daarbij op kaders die op een project van toepassing zijn en de impact van deze kaders op de beoogde verandering.

Tools van een architect[bewerken]

Architecten maken vaak gebruik van tools om architectuurmodellen te maken. De GEMMA Online maakt, net als veel andere referentiearchitecturen, gebruik van Archi.

De architectuurmodellen die op GEMMA Online te vinden zijn, worden gemodelleerd in de ArchiMate taal. Naast ArchiMate als taal is ook het ArchiMate File Format gestandaardiseerd. Met deze standaard kunnen ArchiMate-modellen tussen tools uitgewisseld worden. Tools die hiermee kunnen werken zijn onder andere:

Het belangrijkste is om inzichtelijk te maken hoe de architectuur eruit ziet. Mocht je nog aan de wieg hiervan staan, dan helpen pen en papier of Diagrams.net je op weg.

Een andere tool die kan helpen met het maken van architectuurmodellen is de GEMMA Softwarecatalogus. Door pakketten en koppelingen te registreren en te koppelen aan referentiecomponenten kan de Softwarecatalogus het applicatielandschap op een architectuurmodel plotten. De Softwarecatalogus ondersteund ook een koppeling met architectuurtools. Maak met de Softwarecatalogus een ArchiMate-export en lees deze in in je architectuurtool. Dit wordt vaak als startpunt gebruikt voor het maken van een gemeentelijke architectuurmodel of een project start architectuur.

De projectstart architectuur op NORA Online is een hulpmiddel dat bij een project wordt ingezet om veranderingen van A naar Beter te faciliteren. De PSA richt zich daarbij op de kaders die op een project van toepassing zijn en wat de oplossing bijdraagt aan het realiseren van de gewenste, toekomstige architectuur, wat de implicaties zullen zijn voor bestaande voorzieningen en waar het project zal afwijken van bestaande beelden. Met de PSA wordt een concreet en doelgericht ICT-architectuurkader opgesteld, waarbinnen het project moet worden uitgevoerd. De PSA kan je daardoor zien als de belichaming van het daadwerkelijk werken met architectuur. De PSA maakt concreet wat architectuur voor een project betekent.

GEMMA ArchiMate-repository[bewerken]

De GEMMA ArchiMate-repository is beschikbaar voor alle gemeenten. Dit is een database met alle GEMMA architectuurelementen, relaties en architectuurplaten conform de ArchiMate beschrijvingstaal. Op de pagina ArchiMate modelleren vind je de informatie hoe je deze database kunt downloaden. Gemeenten die over een eigen architectuurtool beschikken kunnen daarmee GEMMA-model in hun eigen tool importeren.

Beginnen met Archi[bewerken]

Hoe je met Archi kunt werken met het GEMMA ArchiMate-model of de export uit de Softwarecatalogus is beschreven in diverse handleidingen die je vindt onder ArchiMate modelleren. Heb je hier een vraag over, stel deze dan via gemmaonline@vng.nl.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 15 sep 2023 om 02:01.