Wat is een standaard


Onder een standaard verstaan we: "een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode". Standaarden spelen een belangrijke rol binnen de GEMMA omdat ze helpen om informatievoorziening en bedrijfsvoering van gemeenten bruikbaar en vergelijkbaar in te richten.

"In de ICT gebruiken we standaarden om te voorkomen dat iedereen op zijn eigen manier gaat werken. Er zijn afspraken om gegevens snel en foutloos uit te wisselen, voor betere beveiliging en om ze makkelijker en toegankelijker te maken voor iedereen. Met standaarden versoepelen we de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de burger en de overheid" - Forum Standaardisatie

Standaarden zijn voor gemeenten een belangrijk middel. Onder andere omdat ze bijdragen aan:

  • Betere samenwerking, zowel bedrijfsmatig als binnen de informatievoorziening.
  • Meer herbruik van door anderen ontwikkelde oplossingen.
  • Grotere technologie- en leverancieronafhankelijkheid.

De GEMMA standaardenlijst toont een overzicht van de voor gemeenten meest relevante standaarden. Gebruik van een standaard kan aanbevolen of verplicht zijn. GEMMA architectuurproducten beschrijven waar en wanneer het gebruik van een standaard aanbevolen of verplicht is.

Vaststellen of wordt voldaan een standaard levert informatie op over al dan niet aanwezige functionaliteit. De GEMMA beschrijft voor alle referentiecomponenten welke standaarden ze moeten gebruiken. Bijvoorbeeld om te garanderen dat ze goed kunnen samenwerken met andere componenten. De GEMMA Softwarecatalogus toont voor ieder opgenomen softwarepakket welke referentiecomponenten en daarbij behorende standaarden zijn geïmplementeerd.

Binnen de GEMMA spelen onderstaande soorten standaarden een belangrijke rol:

  • StUF-standaarden voor geautomatiseerde data-uitwisseling gebaseerd op het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF). De StUF-standaarden worden, voor zover daaraan behoefte is, de komende jaren gefaseerd vervangen door API-standaarden.
  • Informatiemodellen: gestructureerde beschrijvingen van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid. Nodig om alle betrokken duidelijkheid te verschaffen over de betekenis en samenhang van concepten en bijvoorbeeld bruikbaar als startpunt voor het ontwikkelen van API-standaarden. Informatiemodellen in de GEMMA voldoen aan de Metamodel voor Informatiemodellen (MIM) standaard.

Een belangrijk voordeel van gebruik van API-standaarden boven StUF-standaarden is dat er wordt aangesloten bij wereldwijde industriestandaarden. Daardoor is gebruik te maken van wereldwijd opgedane ervaring en tooling en begrijpen softwareontwikkelaars API's sneller en beter. Werken met API-standaarden past bij GEMMA's service-oriëntatie architectuurstijl en de informatiekundige visie Common Ground. De 'Thema-architectuur Werken met API's' beschrijft wat er nodig is om effectief en verantwoord met API's te kunnen werken en hoe goede API-standaarden er uit zien.

Vanaf juni 2024 worden op GEMMA Online geen technische specificaties van door de VNG ontwikkelde standaarden meer gepubliceerd. Publicatie daarvan vindt nu plaats via een aparte site: vng.standaarden.nl

Meer informatie

Informatie over standaarden op vng.nl:

Door VNG beheerde specificaties op GitHub:

Informatie van forumstandaardisatie.nl:

Compliancy testen:

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jun 2024 om 21:39.