Wat is de basisarchitectuur


GEMMA opbouw 1.png

De GEMMA bestaat uit een verzameling samenhangende architectuurproducten.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

 • De GEMMA Basisarchitectuur: de kern van de GEMMA met daarin o.a. architectuurprincipes en de GEMMA Bedrijfs-, Informatie- en Technische architectuur.
 • GEMMA Thema-architecturen: architectuurbeschrijvingen voor een bepaald thema, zoals 'Beveiliging en Privacy' en 'Zaakgericht werken'.
 • Algemene producten: producten met een meer ondersteunend karakter die op meer plaatsen binnen de GEMMA worden gebruikt, zoals het GEMMA Begrippenkader en het GEMMA Kennismodel.

GEMMA Basisarchitectuur[bewerken]

GEMMA basisarchitectuur.png

De GEMMA Basisarchitectuur vormt de stabiele kern van de GEMMA. De Basisarchitectuur omvat een aantal groepen van producten die voor gemeenten relevant zijn:

 • De Architectuurvisie beschrijft wat kenmerkend is voor de GEMMA is en welke keuzes er voor de GEMMA zijn gemaakt.
 • Strategie en motivatie beschrijft belangrijke uitgangspunten op verschillende niveaus; de bekendste zijn de 'GEMMA architectuurprincipes'
 • De Bedrijfsarchitectuur beschrijft de bedrijfsfuncties, bedrijfsobjecten en bedrijfsprocessen die binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering van belang zijn.
 • De Informatie-architectuur beschrijft voor gemeenten relevante applicaties en data (samen 'informatievoorziening') en de manier waarop ze gebruikt kunnen worden.
 • De Technische architectuur beschrijft de belangrijkste technologieservices en technologiecomponenten.

Architectuurproducten binnen de GEMMA Basisarchitectuur zijn generiek van aard omdat ze bruikbaar moeten zijn voor alle Nederlandse gemeenten. Ze zijn vrij stabiel omdat de taken van gemeenten niet zo vaak ingrijpend veranderen.

Architectuurvisie[bewerken]

De GEMMA Architectuurvisie is een hoog-over beschrijving van wat de GEMMA is en welke fundamentele keuzes bij de ontwikkeling ervan zijn gemaakt. De GEMMA is een gemeentespecifieke referentiearchitectuur die voortbouwt op de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA).

Strategie en motivatie[bewerken]

De groep 'Strategie en motivatie' beschrijft voor langere termijn geldende uitgangspunten voor gemeentelijke architectuur. Het betreft fundamentele keuzes die antwoord geven op waarom- en wat-vragen. Ze geven richting voor GEMMA-producten die gericht zijn op beantwoorden van hoe-vragen.

 • Kernwaarden: fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoen.
 • Kwaliteitsdoelen: de gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven.
 • Architectuurprincipes: richtinggevende uitgangspunten voor architectuur en ontwikkeling.

De producten zijn gebaseerd op de NORA en (beperkt) aangevuld met gemeentespecifieke uitwerkingen.

Bedrijfsarchitectuur[bewerken]

De GEMMA Bedrijfsarchitectuur beschrijft de producten en diensten die gemeenten aan burgers en bedrijven leveren, de functies en objecten die daarbij een rol spelen en de manier waarop processen worden uitgevoerd. De bedrijfsarchitectuur wordt ondersteund door de informatiearchitectuur. Vernieuwingen in de informatiearchitectuur kunnen echter ook reden zijn voor aanpassing van de bedrijfsarchitectuur.

 • Bedrijfsfuncties: functies die gemeentelijke activiteiten groeperen omdat er vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. Bedrijfsfuncties beschrijven wat er nodig is, niet hoe iets moet worden uitgevoerd.
 • Bedrijfsobjecten: binnen gemeenten betekenisvolle en gebruikte begrippen, waarover gegevens worden vastgelegd.

Procesarchitectuur: principes en afspraken voor het inrichten van gemeentelijke bedrijfsprocessen die beschrijven hoe een gemeente bepaalde diensten levert.

Informatie-architectuur[bewerken]

De GEMMA Informatie-architectuur beschrijft de inrichting van de gemeentelijke informatievoorziening. Beschreven wordt welke applicaties en registraties gemeenten kennen en hoe die zijn in te richten. Standaarden spelen een belangrijke rol voor binnen- en buitengemeentelijke samenwerking en gegevensuitwisseling.

Technische architectuur[bewerken]

De technische architectuur beschrijft de belangrijkste technologieservices en de technologiecomponenten die deze services leveren. De GEMMA kent vanaf 2024 een apart product technische architectuur met daarin (ook) een Archimate-model met:

 • Technologieservices: technologische services waar applicatiecomponenten gebruik van kunnen maken (bijvoorbeeld webhosting, databaseopslag, netwerktoegang).
 • Technologiecomponenten: technologische componenten die technologieservices realiseren (bijvoorbeeld ebservers, opslagsystemen en firewalls).
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jul 2024 om 23:50.