Wat is GEMMA

'GEMMA' staat voor de 'GEMeentelijke Model Architectuur': de referentiearchitectuur voor Nederlandse gemeenten. De GEMMA bestaat uit een samenhangende verzameling architectuurproducten en bouwt verder op internationale standaarden en de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA).

Gemeenten gebruiken de GEMMA om hun eigen (enterprise-)architectuur te ontwikkelen en hun informatievoorziening in te richten. Zodat ze kunnen voldoen aan wetgeving, werken in lijn met vastgesteld beleid en tegen aanvaardbare kosten burgers en bedrijven goede dienstverlening bieden. Leveranciers gebruiken de GEMMA bij het maken van softwareproducten. Gemeenten die daar gebruik van maken, maken zo indirect gebruik van de GEMMA wat leidt tot meer eenduidigheid in het informatielandschap van gemeenten. De VNG benut de GEMMA als kader voor projecten en vertegenwoordiging van gemeenten in overheidsbrede projecten.

De GEMMA wordt ook vaker gebruikt door overheidsorganisaties die een sterke relatie met gemeenten hebben zoals waterschappen en veiligheidsregio's. Bij overheidsbrede ontwikkelingen is de GEMMA regelmatig een inspiratiebron om te bezien of GEMMA-producten zijn 'op te waarderen' naar landelijk niveau. De GEMMA thema-architecturen 'Zaakgericht werken' en 'Gegevensmanagement' zijn zo bijvoorbeeld onderdeel van de NORA geworden en de thema-architectuur 'Common Ground' is een inspiratiebron voor het in ontwikkeling zijnde overheidsbrede Federatief Datastelsel.

"De GEMMA is als een kompas dat richting geeft aan ontwikkelingen die de informatievoorziening voor gemeenten raken"

De GEMMA werkt niet als een navigatiesysteem dat precies zegt wat er moet worden gedaan. De GEMMA geeft richting waarbij gemeenten en leveranciers de benodigde vrijheid hebben om binnen hun context passende implementatiekeuzes te maken. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren onder architectuur zorgt voor oplossingen die goed samenwerken en levert inzicht en overzicht op om beter te kunnen sturen. Standaardisatie helpt om dezelfde taal te spreken en bevordert de samenwerking tussen gemeenten onderling en met ketenpartners.

De GEMMA bevatte eerder vooral producten om gemeenten te helpen bij het inrichten van de interne informatievoorziening. Tegenwoordig werken gemeenten steeds meer samen en zijn ze ook collectief aan de slag om de gemeentelijke informatievoorziening fundamenteel te verbeteren. De GEMMA sluit daarbij aan en bevat steeds meer producten die dit ondersteunen. Bijvoorbeeld door de informatiefuncties uit te werken die nodig zijn om de Common Ground doelen te kunnen realiseren of door te beschrijven hoe is te voldoen aan steeds strengere beveiligings- en privacy-eisen.

GEMMA producten worden ook vaker 'onder water' gebruikt. Bijvoorbeeld bij de Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox (GIBIT) waarbij de GEMMA geldt als kader voor de Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen en de GEMMA Softwarecatalogus die beschrijft welke GEMMA Referentiecomponenten en standaarden softwarepakketten implementeren.

“Samen werken aan de gemeentelijke referentiearchitectuur voor een goede informatievoorziening"

Het Kenniscentrum Architectuur, onderdeel van VNG Realisatie, ontwikkelt en beheert de GEMMA samen met gemeenten, leveranciers en ketenpartners. Daarbij wordt gewerkt vanuit de 3 kernwaarden van VNG Realisatie:

  • Resultaatgericht: Onze inspanningen zijn gericht op het leveren van concrete resultaten en effecten voor en bij gemeenten. Dit uit zich in gedrag dat is gericht op het bereiken van vooraf bepaalde resultaten waarbij de vragen en behoeften van gemeenten centraal staan.
  • Verbindend: Onze resultaten brengen wij tot stand in verbinding met onze leden en belangrijke stakeholders. Dit uit zich in gedrag dat is gericht op samenwerking om de gestelde doelen te realiseren en omgevingsbewustzijn.
  • Aanspreekbaar: Wij zijn persoonlijk aanspreekbaar op (de wijze) waarop wij onze resultaten leveren. We staan open voor feedback en leren daarvan. Dit uit zich in handelen volgens algemeen aanvaarde normen en waarden en actief werken aan de eigen ontwikkeling.

Producten

Meer informatie over verschillende aspecten van de GEMMA:

  • Doelgroepen beschrijft per doelgroep en rol wat relevante GEMMA producten zijn.
  • Opbouw beschrijft welke (groepen van) architectuurproducten de GEMMA kent.
  • Context toont de samenhang tussen de GEMMA en andere soorten architectuur.
  • Begrippenkader

Werken onder architectuur

Meer informatie

GEMMA context en gebruik

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 13 jul 2024 om 14:01.