API-standaarden


VNG Realisatie beheert een groot deel van de gemeentelijke standaarden voor gegevens- en berichtenverkeer. Verschillende ontwikkelingen, zoals het digitaliseren van zaakgerichte processen, de Omgevingswet, nieuwe BRP, BGT en BRK, maken het vernieuwen van standaarden noodzakelijk. Op dit moment wordt daarom onder andere gewerkt aan nieuwe standaarden voor zaakgericht werken.

Nieuwe standaarden voor zaakgericht werken

Volgens een agile proces wordt een nieuwe generatie standaarden voor zaakgericht werken ontwikkeld. Op basis van user stories worden RESTful API’s gedefinieerd die gewenste functionaliteit bieden. Tegelijkertijd ontwikkelen we referentie-implementaties, die de werking tonen en dienen als voorbeeld voor ontwikkelaars die de standaard willen implementeren.

Status nieuwe informatiemodellen

De informatiemodellen RSGB3, RGBZ2 en ImZTC2.02 zijn goedgekeurd. Toch hebben de nieuwe versies van deze standaarden de status ‘in ontwikkeling’. Zij krijgen de status ‘in gebruik’ nadat ze zijn geïmplementeerd in één of meer standaarden.

Wat betekent dit voor de bestaande StUF-standaarden?

De ontwikkeling van StUF 03.02 en de daarmee samenhangende sectormodellen StUF BG 03.20 en StUF ZKN 03.20 is stopgezet. VNG Realisatie blijft support leveren bij de huidige generatie StUF-standaarden. Dat betekent dat we bugs, fouten en problemen herstellen.