Thema Gegevensmanagement


Voor een gemeente is het van groot belang dat zij permanent beschikt over alle gegevens die zij nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. Om die reden vraagt VNG Realisatie hier de aandacht voor het onderwerp gegevensmanagement.

Gegevens als bedrijfsmiddel[bewerken]

Gegevens vormen de bouwstenen waaruit informatie voor de sturing, beheersing en uitvoering van de gemeente wordt geproduceerd. Gegevens zijn hiermee één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van de gemeente. De kwaliteit, actualiteit en compleetheid van gegevens is van groot belang voor gemeenten. Het is voor gemeenten hierom van belang om processen en producten in te richten waarmee de uitwisseling, kwaliteit, beveiliging en transparantie over de verwerking van gegevens dient informatiekundig vorm gegeven worden. Dit geheel noemen we 'gegevensmanagement'.

Continue verbetering van kwaliteit[bewerken]

Een goede inrichting van het gegevensmanagement is het fundament van de gemeentelijke informatievoorziening en is een grondvoorwaarde voor het kwalitatief en kwantitatief beheersbaar houden van gegevens. Belangrijke aspecten hiervan zijn de uitwisseling en kwaliteitsbewaking van de gegevens, maar ook informatiebeveiliging en de transparantie van gegevensverwerking. Gegevens moeten op een flexibele, veilige en transparante wijze beschikbaar worden gesteld, conform een vooraf bepaald kwaliteitsniveau.Daarnaast behoren deze gegevens binnen de bestaande wet- en regelgeving te passen, en dient er verantwoord te worden omgegaan met de kosten van het gegevensmanagement. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de gemeente beschikken over alle gegevens die zij nodig heeft, van de juiste kwaliteit, tegen de verantwoorde kosten, en binnen wet- en regelgeving.

Grotere dynamiek[bewerken]

De dynamiek van door gemeenten uitgevoerde bedrijfsprocessen wordt steeds groter. Enerzijds leiden nieuwe, wet- en regelgeving tot een verschuiving van taken van de rijksoverheid richting de gemeente en anderzijds komen door nieuwe digitale mogelijkheden gegevens en gegevensbronnen beschikbaar die gemeenten nieuwe mogelijkheden bieden bij de inrichting van bedrijfsprocessen. Daarnaast leiden de ambities van gemeenten op het gebied van effectiviteit en efficiëntie tot de herinrichting of verdere optimalisering van de eigen bedrijfsprocessen. Op deze manier kan worden voldaan aan de vragen en eisen die vandaag de dag aan gemeenten gesteld worden. Goed georganiseerd gegevensmanagement is een voorwaarde om deze dynamiek te kunnen faciliteren.

Gegevensmanagement ondersteuningsproducten[bewerken]

Door de Expertgroep gegevensmanagement zijn in samenwerking met VNG Realisatie een aantal katernen en handreikingen ontwikkeld ten behoeve van de inrichting van gemeentelijk gegevensmanagement. Deze producten beschrijven de noodzaak van een goed gemeentelijk gegevensmanagement en de zaken die bij deze inrichting van belang zijn.

Jaarlijks Symposium Gegevensmanagement[bewerken]

Door de expertgroep gegevensmanagement wordt jaarlijks een symposium gegevensmanagement georganiseerd. In 2019 had het symposium als titel ‘Samen het gegevenslandschap harmoniseren’. Bij de organisatie werkten wij samen met VNG Realisatie en NORA, zodat wij zowel lokale als centrale publieke organisaties bereiken.

Gegevensmodellen en modellering[bewerken]

De Gegevensmanagement Expertgroep GEMMA wil graag het gegevensmodel ontwikkeld door de gemeente Delft onder de aandacht brengen.

Met dit gegevensmodel zijn ook andere gemeenten in staat om:

  • inzicht te krijgen hoe de gegevens gekoppeld kunnen worden
  • hoe de gemeenten zelf hun eigen gegevens en systemen kunnen koppelen omdat dit model nu Delft specifiek inzicht geeft
  • het gegevensmodel is ook een basis voor een gegevenswoordenboek of een gegevenscatalogus of bijvoorbeeld voor classificatie van data in het kader van de AVG.

Vanuit dit model kan elke gemeente een vervolgstap zetten die past in de gegevensmanagement ontwikkelingen waar zij mee bezig zijn. De gemeente Delft stelt dit model beschikbaar (open source) en hoopt dat andere gemeenten hierop door ontwikkelen en deze doorontwikkeling ook weer delen.

Praktijkvoorbeelden[bewerken]

Aanvullend op de strategisch- en tactisch katernen gegevensmanagement en handreikingen zijn diverse praktijkvoorbeelden beschikbaar, opgesteld door een aantal gemeenten die nauw betrokken waren bij het opstellen van de gegevensmanagement katernen. Als toelichtende documenten zijn verder een aantal factsheets toegevoegd. Deze factsheets beschrijven verschillende aspecten van gegevensmanagement en verwijzen naar de voor het betreffende aspect relevante onderdelen van het strategisch en tactisch katern.

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Pdf.jpg Factsheet: De basis van gegevensmanagement (PDF-bestand, 348 kB) Metadata icon.jpg 1.0 definitief Toelichtend document 3-3-2015
Pdf.jpg Factsheet: Efficiëntie (PDF-bestand, 347 kB) Metadata icon.jpg 1.0 definitief Toelichtend document 3-3-2015
Pdf.jpg Factsheet: In control (PDF-bestand, 341 kB) Metadata icon.jpg 1.0 definitief Toelichtend document 3-3-2015
Pdf.jpg Factsheet: Privacy (PDF-bestand, 341 kB) Metadata icon.jpg 1.0 definitief Toelichtend document 3-3-2015
Pdf.jpg Gegevensmanagement in de praktijk (PDF-bestand, 1,81 MB) Metadata icon.jpg 1.0 definitief Best practice 1-7-2014
Deze pagina is het laatst bewerkt op 27 mrt 2023 om 14:00.