Thema-architectuur Zaakgericht werken


Gemeenten leveren een groot aantal uiteenlopende producten en diensten aan burgers, bedrijven en andere overheidsorganisaties ('klanten'). In het verleden werd vaak per product of dienst bezien hoe een proces het beste kon worden ingericht. Hedendaagse dienstverlening vraagt om een meer eenduidige aanpak waarbij klanten online producten en diensten kunnen afnemen en over voortgangsinformatie over afhandeling kunnen beschikken. Van de gemeente wordt verwacht dat zij afhandeling zorgvuldig uitvoert en kan verantwoorden. Zaakgericht werken (ZGW) is een vorm van procesgericht werken die dit mogelijk maakt.

Zaakgericht werken is een benadering die zich richt op het gestructureerd en efficiënt afhandelen van processen, met de nadruk op individuele zaken. Alle informatie die tijdens de uitvoering van een bedrijfsproces beschikbaar komt, wordt vastgelegd bij een zaak en, passend bij de aanwezige autorisatie, voor betrokkenen beschikbaar gesteld.

Doel[bewerken]

Via zaakgericht werken kan een gemeente haar dienstverlening aan burgers, bedrijven en andere overheidsorganisaties verbeteren. Processen kunnen klantgericht, transparant, eenduidig en efficiënt plaatsvinden. Binnen de gemeente ontstaat meer overzicht en inzicht op basis waarvan beter is te sturen. Door alle bij een zaak behorende informatie gestructureerd vast te leggen kan plaatsgevonden afhandeling worden verantwoord en kan zaakgerelateerde informatie duurzaam toegankelijk worden gemaakt.

Architectuur[bewerken]

Binnen de thema-architectuur 'Zaakgericht werken' speelt het begrip 'zaak' een belangrijke rol: 'Een samenhangende hoeveelheid werk met een duidelijke aanleiding en een duidelijk eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden'. Zaakgericht werken definiëren we als: 'Een vorm van gestandaardiseerd procesgericht werken waarbij de informatie die tijdens een bedrijfsproces wordt ontvangen of gecreëerd, samen met informatie over de procesuitvoering, wordt vastgelegd bij een zaak en uniform kan worden ontsloten naar alle betrokkenen.'

Bij zaakgericht werken spelen zowel bedrijfs-, informatie- als technische architectuur een rol. Er moet bijvoorbeeld worden beslist welke zaaktypen worden onderscheiden en hoe bedrijfsprocessen geschikt worden gemaakt om zaakgerichte afhandeling te ondersteunen. Applicaties en registraties moeten ZGW-ondersteunende functionaliteit leveren. Technologie tenslotte moet het mogelijk maken dat alle betrokkenen toegang kunnen krijgen tot zaakgegevens waartoe zij gerechtigd zijn.

Organisaties kunnen op verschillende manieren zaakgericht werken. Visie op zaakgericht werken beschrijft bij wat voor type processen zaakgericht werken het beste past. Ook de manier waarop de ondersteunende informatievoorziening wordt ingericht kan verschillen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een centrale aanpak met een gemeentebrede registratie voor zaakgegevens of voor een aanpak waarbij zaakgegevens binnen verschillende taakspecifieke registraties worden vastgelegd. Er kan gebruik worden gemaakt van een 'silo-achtige zaaksysteem' of, in lijn met de Informatiekundige visie Common Ground, van meerdere samenwerkende softwarecomponenten.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 14:04.