Duurzame toegankelijkheid en transparantieAanleiding[bewerken]

Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie is bestand is tegen veranderingen van elke aard, en vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar voor degenen die er recht op hebben, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk. Met duurzaam toegankelijke informatie kan de overheid waarde creëren. Voor anderen en voor zichzelf. In het heden en in de toekomst. Het NORA-thema 'Duurzame toegankelijkheid' legt verder uit waarom en voor wie we overheidsinformatie duurzaam toegankelijk bewaren en beheren.

Doel[bewerken]

Er zijn drie perspectieven van waaruit duurzame toegankelijkheid belangrijk is.

  • Publieke waarde. Vanuit het perspectief van de samenleving, kan overheidsinformatie bepaalde waarde vertegenwoordigen. Door deze informatie duurzaam toegankelijk te maken, stelt de overheid de maatschappij in staat om deze waarde te benutten.
  • Legitimiteit. Welke producten en diensten de overheid levert en de voorwaarden waaraan deze moeten voldoen, is vastgelegd in wet- en regelgeving. De principes/ uitgangspunten van duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie dragen eraan bij dat overheidsorganisaties rekening houdend met wet- en regelgeving, op een rechtmatige manier hun taken kunnen uitvoeren en verantwoording hierover kunnen afleggen.
  • Organisatie. Duurzame toegankelijke informatie is een belangrijke grondstof voor de overheid. Het is de grondstof voor het leveren van producten en diensten, waarmee de overheid publieke waarde creëert binnen de geldende wettelijke kaders.

Architectuur[bewerken]

In deze thema-architectuur is beschreven hoe gemeenten door hen bewaarde en beheerde informatie duurzaam toegankelijk kunnen houden, en hoe deze informatie kan bijdragen aan een meer open overheid. Het Actieplan Open Overheid bevat de ambities en acties van het kabinet en haar partners ter bevordering van een open overheid. Het actieplan richt zich op verbetering van de toegang tot overheidsinformatie, het afleggen van verantwoording aan de samenleving en het bevorderen dat de overheid actief en met een open houding de samenwerking met de samenleving opzoekt. Eén van de middelen die hierbij hoort is de Wet open overheid, die overheden (onder andere) verplicht een aantal categorieën overheidsinformatie actief openbaar te maken.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:39.