Thema-architectuur Common Ground


Aanleiding[bewerken]

Digitalisering heeft gemeenten in staat gesteld om betere dienstverlening aan burgers en bedrijven te leveren. In de loop der jaren is echter een complex informatielandschap ontstaan met 'silo-systemen' waarin functionaliteit en data zijn opgesloten. Samenwerking verloopt daardoor moeizaam is vergt vaak hoge kosten. Gemeenten kunnen hierdoor niet meer goed voldoen aan steeds strengere wordende wet- en regelgeving en worden belemmerd in het bieden van hedendaagse dienstverlening zoals burgers en bedrijven die gewend zijn bij commerciële partijen.

Doel[bewerken]

Onder de noemer 'Common Ground' werken gemeenten samen met partners aan het realiseren van een fundamenteel andere inrichting van de gemeentelijke informatievoorziening. Doel daarvan is om gemeenten in staat te stellen hun bedrijfsvoering en dienstverlening op een flexibele en verantwoorde manier te kunnen verbeteren. Gemeenten willen zo meer regie krijgen op hun eigen informatievoorziening en de afhankelijkheid van softwareleveranciers te verminderen. Common Ground is onderdeel van de Samen Organiseren-beweging waar gemeenten samenwerken, van elkaar leren en elkaar versterken.

Architectuur[bewerken]

Voor Common Ground is een informatiearchitectuur ontwikkeld waarin functioneel afgebakende applicatiecomponenten gestandaardiseerd samenwerken. Gegevens worden, binnen- en buitengemeentelijk, eenmalig vastgelegd en gebruikt binnen verschillende processen. De informatiekundige visie Common Ground beschrijft de belangrijkste informatiekundige uitgangspunten. Om de benodigde informatiearchitectuur te verduidelijken is het Common Ground vijflaagsmodel ontwikkeld. Dit model toont hoe dienstafnemers en dienstaanbieders samenwerken en welke soorten functionaliteit daarbij nodig zijn. De thema-architectuur beschrijft hoe invulling kan worden gegeven aan benoemde functies.

Om de Common Ground doelen te kunnen realiseren is vergaande standaardisatie nodig. Hergebruik van data vereist afspraken over syntax, semantiek en samenhang van data en voor het effectief hergebruik van data moeten gestandaardiseerde API's beschikbaar zijn. Het liefst met een overheidsbreed karakter maar waar dit (nog) niet kan geldend voor alle gemeenten. Zo wordt het mogelijk om effectief, efficiënt en veilig data uit te wisselen en stapsgewijs samen toe te werken naar optimaal ingerichte gemeentelijke informatievoorziening. Realisatie van de gewenste informatievoorziening is ambitieus en uitdagend en vereist langdurige inzet van alle betrokken partijen. De GEMMA als referentiearchitectuur schrijft niet voor via welke aanpak realisatie moet plaatsvinden maar gezamenlijke kaders en uitgangspunten kunnen daarbij uiteraard wel nuttig zijn. Gemeenten hebben daarom in de vorm van realisatieprincipes beschreven via welke aanpak en werkwijze zij te werk willen gaan.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jul 2024 om 14:31.