Technische architectuur


De GEMMA technische architectuur beschrijft technologieservices en technologiecomponenten die belangrijk zijn binnen de GEMMA-context. Daarbij gaat het met name om technologieservices die de applicaties en data uit de GEMMA informatie-architectuur ondersteunen. Zij vormen de systeemomgeving waarbinnen gemeentelijke applicaties kunnen werken en data kan worden opgeslagen.

De GEMMA kende eerder geen aparte technische architectuur. Een beperkt aantal technologiecomponenten werd beschreven in de GEMMA Informatiearchitectuur. Er zijn meerdere redenen waarom technische architectuur nu als apart architectuurproduct binnen de GEMMA is opgenomen:

  • Gemeenten willen (ook) meer standaardiseren qua gebruikte technologie. Bijvoorbeeld door van dezelfde technologieservices gebruik te maken of door technologiestandaarden af te spreken (bijvoorbeeld de Haven-standaard).
  • Gemeenten maken voor technologieservices steeds vaker gebruik van Cloud-voorzieningen in plaats van lokale technologiecomponenten. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van applicaties en het vastleggen van data. Eenduidig beschrijven van technologieservices helpt hierbij.
  • Binnen GEMMA-themarachitecturen speelt technologie regelmatig een rol. Bijvoorbeeld als het gaat over autorisatie of gebruik van API's. Thema-architectuuren kunnen nu verwijzen naar de GEMMA technische architectuur.

De GEMMA technische architectuur is vanaf 2023 onderdeel van de GEMMA Basisarchitectuur. Ontwikkelingen zoals virtualisatie en het gebruik van cloud voorzieningen zorgen ervoor dat de relatie tussen technologieservices en gebruikte hardware minder duidelijk wordt. Bij gebruik van public cloud voorzieningen weten afnemers bijvoorbeeld niet welke hardwarecomponenten daarbij worden gebruikt. Technische architectuur wordt daarom steeds meer in termen van technologieservices beschreven.

Net als bij de GEMMA Bedrijfsarchitectuur en de GEMMA Informatie-architectuur kent de GEMMA technische architectuur een Achimate-architectuurmodel met als belangrijkste elementen:

  • Technologieservices die technische functionaliteit leveren aan applicaties. Bijvoorbeeld voor verwerking, opslag, netwerk en beveiliging.
  • Technologiecomponenten: die de technologieservices realiseren. Bijvoorbeeld een webserver, databasemanagementsysteem, firewall en Intrusion Detection component.

Als binnen projecten de wens bestaat om te beschrijven waar services of componenten zich bevinden, kan gebruik worden gemaakt van andere Archimate- elementen, zoals 'node' of 'device'. .Zie daarvoor het uitgebreide GEMMA kennismodel.

Technische architectuur elementen en hun relaties (open view in nieuw venster)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 jul 2024 om 02:00.