Techniek Betalen- en Invorderenservices


Meer over dit koppelvlak =>

Referentiecomponenten[bewerken]

De specificatie stelt eisen aan drie referentiecomponenten. Dit zijn:

  • Taakspecifieke applicatie (TSA): de applicaties waar Invorderingen voor de gemeenten uit ontstaan. Dit betreft zowel Backoffice applicaties als een zaaksysteem waarin bijvoorbeeld vergunningen worden afgegeven.
  • Inningensysteem: Systeem voor ondersteuning van het innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel privaatrechtelijke vorderingen.
  • Financiële applicatie: Systeem voor financieel management, administratie en budgetbeheersing.

Procesinteracties en systeemcomponenten[bewerken]

Onderstaand overzicht beschrijft het applicatielandschap met de te standaardiseren proces- en systeeminteracties. De processtappen zijn verder uitgewerkt in het Koppelvlakspecificatiedocument dat in april 2014 is opgeleverd.

Afbeelding Traject Betalen en Invorderen Operatie NUP.png

Deze pagina is het laatst bewerkt op 6 okt 2023 om 05:38.