Strategie en motivatie

De gemeentelijke referentiearchitectuur GEMMA bevat generieke architectuurproducten voor gebruik door gemeenten en leveranciers. Doelstelling is om de gemeentelijke informatievoorziening en bedrijfsvoering daarmee optimaal in te kunnen richten zodat gemeenten in staat zijn om op een hedendaagse manier en tegen verantwoorde kosten diensten te leveren aan burgers en bedrijven.

'Optimaal inrichten van informatievoorziening' is pas mogelijk als goed is nagedacht over wat belangrijk is en waar precies naar gestreefd wordt. Binnen 'Strategie en motivatie' worden 'wat en waarom' en daarvan afgeleide uitgangspunten beschreven. Daarmee wordt de benodigde richting gegeven aan de ontwikkeling van GEMMA-producten die antwoord geven op 'hoe' vragen.

De GEMMA volgt hierbij zoveel mogelijk de NORA. Daar is in samenwerking met een community van overheidsarchitecten nagedacht over wat de belangrijkste beleidsuitgangspunten voor overheidsorganisaties zijn en hoe vastgesteld beleid is te realiseren. Alleen als voor gemeenten belangrijke aspecten ontbreken kent de GEMMA toevoegingen ten opzichte van de NORA.

Onderstaande afbeelding toont de belangrijkste elementen binnen strategie en motivatie en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Architectuurprincipes realiseren Kwaliteitsdoelen. De Beleidskaders en Kernwaarden beïnvloeden de kwaliteitsdoelen. De Architectuurprincipes zijn nog niet verbonden met de andere delen van de basisarchitectuur.


Strategie en motivatie elementen en onderlinge relaties (uit model: GEMMA kennismodel) - Toon SVG - Download als csv


Element Beschrijving ToelichtingElementtype
Architectuurprincipe Een kwalitatieve intentieverklaring waaraan de architectuur moet voldoen.
  Bron: ArchiMate
Principle
Beleidskader Beleidskader is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden
  Driver
  Kernwaarde Fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoen
   Driver
   Kwaliteitsdoel Gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven.
    Goal    Producten

    Meer informatie

    Bij de NORA


    Deze pagina is het laatst bewerkt op 26 aug 2023 om 02:00.