Strategie en motivatie

'Strategie en motivatie' beschrijft de strategische richting en keuzes van gemeenten om in lijn daarmee architectuur te kunnen ontwikkelen. De GEMMA volgt hierbij NORA's bindende architectuurafspraken en voegt daar, vanuit gemeentelijk perspectief noodzakelijke, elementen aan toe. In 2023 is door VNG- en gemeentelijke architecten meegewerkt aan het opstellen van de NORA architectuurafspraken en heeft verdere uitwerking daarvan binnen de GEMMA plaatsgevonden.

Onderstaande afbeelding toont de belangrijkste elementen en hun relaties. Hierbij geldt dat kernwaarden leiden tot een aantal kwaliteitsdoelen. Realisatie van kwaliteitsdoelen wordt ondersteund door gebruik van een set architectuurprincipes. Ieder principe kent een aantal GEMMA implicaties die beschrijven wat het hanteren van een principe in de praktijk betekent.


Strategie en motivatie elementen en onderlinge relaties (open view in nieuw venster)


Element Beschrijving Elementtype
Architectuurprincipe Een kwalitatieve intentieverklaring waaraan de architectuur moet voldoen. Principle
Beleidskader Beleidskader is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden Driver
Implicatie De consequenties van een architectuurprincipe op jouw praktijk (eigen context, project, organisatie) Requirement
Kernwaarde Fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoen Driver
Kwaliteitsdoel Gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven. Goal
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jul 2024 om 22:51.