StUF-standaarden

De StUF-standaarden worden gebruik voor het elektronisch uitwisselen van data tussen applicaties van overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van zaakgegevens en data uit basisregistraties. StUf-standaarden zijn gebaseerd op het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF). StUF bevat zelf geen berichten maar de bouwstenen en richtlijnen waarmee berichtstandaarden zijn te maken. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden.

Verschillende ontwikkelingen maken het vernieuwen van standaarden noodzakelijk om invulling te (blijven) geven aan de behoefte en wensen van gemeenten. De doorontwikkeling van de StUF standaard, de StUF sectormodellen en de StUF koppelvlakken is daarom stopgezet. Alleen wetswijzigingen, wijzigingen in de Logische Ontwerpen van Basisregistraties en gevonden fouten kunnen aanleiding zijn voor een nieuwe versie van deze standaarden. Zo wordt er voor gezorgd dat gemeenten hun werk kunnen blijven doen. De StUF-standaarden worden de komende jaren gefaseerd vervangen door API-standaarden.

Producten

Overzichten

Meer informatie

Aan de slag met met StUF

'Pas toe of leg uit' lijst

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jul 2024 om 13:05.