Squad Architectuur Samen Organiseren

Een overzicht van gepubliceerde documenten, en meer informatie over Samen Organiseren, de Common Ground, het Gegevenslandschap en de bijbehorende architectuur is te vinden op de pagina Samen Organiseren.

Samen werken aan samen organiseren

In het Squad Architectuur Samen Organiseren werken architecten samen aan vraagstukken rondom belangrijke ontwikkelingen in het gemeentelijk domein, zoals Samen Organiseren, de Common Ground en het Gegevenslandschap. Daarbij zijn drie aandachtsgebieden aan te wijzen: het uitwerken van architectuurvragen op basis van de behoeften van stakeholders bij deze ontwikkelingen; het waarborgen van de verbinding tussen nieuwe ontwikkelingen, de GEMMA en de gemeentelijke praktijk; en het toepassen en doorvertalen van (nieuwe) principes en uitgangspunten naar verschillende domeinen, projecten en programma's. Leden van het Squad Architectuur dragen daarom ook bij aan bijvoorbeeld het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur en het Sociaal Domein.

De hierboven genoemde ontwikkelingen markeren grote veranderingen in de manier waarop gemeenten (samen)werken. Dat betekent dat niet in één keer op alle vragen een antwoord kan worden gegeven. Daarom worden architectuurproducten volgens de Scrum-methodiek agile ontwikkeld. In sprints die telkens één maand duren worden kleine delen van de architectuur uitgewerkt. Dat gebeurt op basis van user stories. Daarin wordt de wens van een (groep) gebruiker(s) volgens een vast stramien omschreven in natuurlijke taal. Een user story bestaat altijd uit degene die een wens uit, de functionaliteit die hij of zij nodig heeft, en de reden daarvoor. Bijvoorbeeld:

"Als leverancier wil ik weten welke eisen worden gesteld aan de logging van applicaties zodat ik ervoor kan zorgen dat mijn applicaties daaraan voldoen."

User stories kunnen door iedereen worden ingediend. Op het Scrumbord van het Squad Architectuur Samen Organiseren zijn alle ingediende user stories terug te vinden. Ook is daar te zien welke stories tijdens de lopende sprint worden uitgewerkt. Geen Github-account? Een user story indienen kan ook via gemmaonline@vng.nl.

Aan het eind van een sprint wordt het resultaat daarvan tijdens een demo gepresenteerd aan stakeholders en belangstellenden. Op deze manier kunnen we onze resultaten sneller publiceren en dus eerder feedback krijgen. De resultaten van de squad architectuur zijn te vinden op de pagina Samen Organiseren.

Demo's en presentaties

Hier kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor demo's van de Squad Architectuur Samen Organiseren, of presentaties terugkijken bij eerdere Demo's.

Planning demo's

Sprint Data Doelgroep Locatie Zaal Aanmelden Demo
Sprint 3 maandag 17 december 2018 Uitgenodigde stakeholders Utrecht
Sprint 4 maandag 28 januari 2019 Alle stakeholders Utrecht volgt volgt
Sprint 5 maandag 25 februari 2019 Squad + opdrachtgever
Sprint 6 maandag 25 maart 2019 Alle stakeholders Utrecht volgt volgt
Sprint 7 dinsdag 23 april 2019 Squad + opdrachtgever
Sprint 8 maandag 20 mei 2019 Alle stakeholders Utrecht volgt volgt

Presentaties bij eerdere demo's

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Pdf.jpg Demo architectuur sprint 3.pdf (PDF-bestand, 4,51 MB) Metadata icon.jpg Presentaties bij Demo 3 van het Squad Architectuur Samen Organiseren, gehouden op 17 december 2018 te Utrecht.
Pdf.jpg Presentaties Demo Sprint 5 dd 25-2-2019 (PDF-bestand, 2,44 MB) Metadata icon.jpg Presentaties van de laatste sprint-demo van de squad architectuur samen organiseren dd 25-02-2019.pdf


Reageren op de inhoud van deze documenten kan via de Denk mee-pagina of gemmaonline@vng.nl