Projecten


Regelmatig worden projecten uitgevoerd die voortbouwen op de GEMMA. In deze projecten worden bestaande onderdelen van de GEMMA verder uitgewerkt of worden nieuwe onderdelen ontwikkeld. Deze ontwikkelingen leiden niet automatisch tot aanpassingen in de GEMMA, maar worden (soms) wel via documenten en/of op GEMMA Online gepubliceerd.

Omgevingswet

Het project omgevingswet werkt aan de doelarchitectuur omgevingswet voor gemeenten. De doelarchitectuur beschrijft de gewenste situatie per 2024 en verder van de gemeentelijke informatievoorziening in samenhang met de keten.

Omnichannel

Inwoners en ondernemers maken gebruik van offline kanalen en digitale (online) kanalen. Om gemeenten ondersteuning te bieden bij keuzes over het inrichten van hun Omnichannel informatievoorziening is een referentiearchitectuur uitgewerkt.

Logging en verwerkingsactiviteiten

Voor het vastleggen van verwerkingen van (persoons)gegevens vanuit procesapplicaties en de ontsluiting van die gegevens naar geautoriseerde afnemers is de Verwerkingenlogging API-standaard ontwikkeld

Totaal 3D

Met de Totaal 3D wordt richting gegeven aan initiatieven die gemeenten willen uitvoeren op het gebied van 3D objectbeheer.

API-Referentiearchitectuur

Het project werkt in overleg met gemeenten en leveranciers wat er nodig is om goede API-standaarden te kunnen ontwikkelen.

Zie ook

Een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) zijn te vinden via:

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:45.