Project Logging en verwerkingsactiviteiten


Aanleiding[bewerken]

De AVG is al vanaf 2018 van kracht. Gemeenten zijn nog steeds niet voldoende in staat om transparantie te bieden naar de burger over de verwerking van persoonsgegevens;

Doel[bewerken]

Realiseer een API-standaard die door zowel bestaande als nieuw te ontwikkelen informatiesystemen gebruikt kan worden om:

  • invulling te gegeven aan de AVG-verplichting om verwerkingen van persoonsgegevens vast te leggen, en
  • verantwoording af te kunnen leggen naar de burger over deze verwerkingen.

Architectuur[bewerken]

De logging en verwerkingensactiviteiten API-standaard standaardiseert hoe gemeenten moeten omgaan met doelbindingen en wettelijke grondslagen van verwerkingen van (persoons)gegevens. De daadwerkelijk verwerkingen worden via een API-standaard vastgelegd in een verwerkingenlog. Ook worden het Gemeentelijk register van verwerkingsactiviteiten en het Verwerkingenlog in samenhang geschetst. Daarbij zijn verschillende implementatievarianten mogelijk: een centrale inrichting of een federatieve inrichting.Deze pagina is het laatst bewerkt op 20 okt 2023 om 01:01.