Overzicht standaarden


Op deze pagina het overzicht van alle standaarden die voorkomen in de GEMMA, oftewel de GEMMA standaardenlijst.

 • De GEMMA status geeft aan of de standaard onderdeel is van de GEMMA standaardenlijst. VNG Realisatie bepaalt of een standaard wel of niet wordt opgenomen en geeft daarbij de status aan:
  • 'in ontwikkeling'; opname in de GEMMA standaardenlijst nog nader bepalen
  • 'in gebruik'; standaard is onderdeel van de GEMMA standaardenlijst. Alleen standaarden met deze status worden gebruikt in de Softwarecatalogus
  • 'teruggetrokken'; de standaard heeft in de GEMMA standaardenlijst gestaan, maar behoeft geen actieve adoptieondersteuning meer (bv. SEPA)
  • 'niet ondersteund/in onderzoek'; de standaard is relevant voor de GEMMA standaardenlijst, maar het beheer van de standaard is niet formeel belegd;


Het overzicht standaarden is ook beschikbaar als download in csv-formaat.


StandaardDefinitieGEMMA status
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HMHet Afsprakenstelsel van eHerkenning waaraan erkende aanbieders moeten voldoen. Deze koppeling betreft het koppelvlak tussen de dienstverlener en de eHerkenningsmakelaar. Zie document 'Samenvatting Afsprakenstelsel eHerkenning', dat op de website is te vinden. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@eherkenning.nl.In gebruik
AIG leveringAIG levering - Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hiermee het verzamelinkomen of belastbare jaarloon opvragen van personen (gebruiker: CAK).In gebruik
AIG serviceAIG service - Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hier mee terugmelden op de BRI.In gebruik
ArchiMate File FormatMet het ArchiMate Bestandsuitwisselformaat kunnen architectuurtools ArchiMate architectuurmodellen met elkaar uitwisselen. Deze standaard wordt ook aangeduid als ArchiMate Model Exchange File Format (AMEFF)In gebruik
Autorisaties API-standaardDe Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens.In gebruik
BAG BevragenBAG Bevragen biedt een koppelvlak waarop u uw software kunt aansluiten:
 • directe toegang tot alle gegevens uit de LV BAG;
 • gegevens op basis van levenscyclus of peildatum.
In gebruik
BAG bevragen API-standaardStandaardspecificatie van de BAG bevragen APIIn gebruik
BAG CompactBAG Compact bevat de adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG:
 • bevat de adressen van heel Nederland;
 • op basis van een vaste peildatum;
 • beschikbaar als eenmalige levering of abonnement.
 • In gebruik
  BAG ExtractKopie van de inhoud uit de LV BAG in XML formaat voor gebruik in eigen database.In gebruik
  BAG Grondslagen CatalogusDeze catalogus beschrijft per object ('objecttype') de gegevens ('attribuutsoorten') die krachtens de artikelen 19 tot en met 25 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in de adressenregistratie en gebouwenregistratie moeten worden opgenomen en definieert deze gegevens.In gebruik
  BAG LV koppelvlakBAG LV koppelvlak is de op STUF LVBAG gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.In gebruik
  BAG-GBA koppelvlakHet standaard koppelvlak BAG-GBA wordt toegepast voor de binnengemeentelijke synchronisatie van BAG-gegevens in de GBA. Deze maakt gebruik van StUF 2.04.In gebruik
  BAG-WOZ testsetDe testset BAG-WOZ wordt toegepast voor de binnengemeentelijke synchronisatie van BAG-gegevens met de WOZ. De testset is gebaseerd op de standaard StUF BG berichtcatalogus BAG.In ontwikkeling
  Behandeldienst configuratie beheren API-standaardEen REST API voor het beheren van de behandeldienstconfiguraties. Hierin kan een bevoegd gezag een activiteit waarvoor zij verantwoordelijk is koppelen aan een behandeldienst.In gebruik
  Besluiten API-standaardDe Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens.In gebruik
  Betalen en invorderen servicesStandaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF.In gebruik
  BMKL (Berichten Model Kabels en Leidingen)Koppelvlakspecificatie Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC service), onderdeel van Kadaster.In gebruik
  BRK bevragen API-standaardStandaardspecificatie van de BRK bevragen APIIn gebruik
  BRK LeveringMet BRK Levering ontvangt u actuele vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK)In gebruik
  BRP Bewoning API-standaardStandaardspecificatie van de BRP Bewoning APIIn gebruik
  BRP Historie bevragen API-standaardStandaardspecificatie van de BRP Historie bevragen APIIn gebruik
  BRP Personen bevragen API-standaardStandaardspecificatie van de BRP Personen bevragen APIIn gebruik
  BRP Reisdocumenten API-standaardStandaardspecificatie van de BRP Reisdocumenten bevragen APIIn gebruik
  BRP Tabellen API-standaardStandaardspecificatie van de BRP Tabellen bevragen APIIn gebruik
  BRT LeveringOnder de verzamelnaam BRT Levering worden door het Kadaster diverse kaartproducten geleverd uit de Basisregistratie (kleinschalige) Topografie.In gebruik
  BRV AbonnementenBRV abonnementen - Met klanten die een abonnement (batch-levering) van de RDW afnemen, zijn afspraken gemaakt welke gegevens zij frequent in de vorm van een digitaal bestand willen ontvangen. Hierbij worden voornamelijk alleen de wijzigingen ten opzichte van een vorige situatie doorgegeven (het zgn. mutatieabonnement). Het versienummer 2.0 hangt samen met de catalogus BRV.In gebruik
  BRV Interactieve/online gegevensdienstenBRV Interactieve/online gegevensdiensten - Deze interactieve verstrekking kan plaatsvinden op basis van berichtenverkeer van en naar door de klant ontwikkelde applicaties. Het versienummer 2.0 hangt samen met de catalogus BRV.In gebruik
  Catalogi API-standaardDe Catalogi API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens.In gebruik
  Catalogus opvragen API-standaardMet deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus.In gebruik
  CMISContent Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS).In gebruik
  Contactmomenten API-standaardDe Contactmomenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van gegevens die een contactmoment beschrijven.In ontwikkeling
  CPA aanbieden API-standaardREST API is te gebruiken om de CPA voor de ebMS digikoppelingen te uploaden naar het DSO.In gebruik
  DigiD CGI koppelvlakSpecificatie van het DigiD CGI koppelvlak. Webdiensten kunnen met DigiD communiceren met behulp van de in dit document beschreven mechanismen en bijbehorende API.In gebruik
  DigiD SAML koppelvlakVoor het aansluiten op DigiD wordt gebruik gemaakt van de SAML standaard. Deze specificatie beschrijft hoe de SAML standaard door DigiD gebruikt wordt en welke eisen er aan deze koppeling gesteld worden.In gebruik
  Digikoppeling adapter internHet standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapterIn gebruik
  Digikoppeling ebMSDigikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden.In gebruik
  Digikoppeling Grote BerichtenDigikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden.In gebruik
  Digikoppeling WUSDigikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden.In gebruik
  Digilevering koppelvlakDeze standaard bevat: a. Digikoppeling, en b. specificaties van de standaard waarmee welke basisgegevens geleverd worden (als eerste voor NHR). Zie verder de beschrijvingen bij deze standaarden.In gebruik
  DigimeldingDigimelding koppelvlakspecificatie waarmee meldingen kunnen worden doorgegeven aan de bronhouders van basisregistraties.In gebruik
  DigitoegankelijkDigitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt.In gebruik
  DKIMDomainKeys Identified Mail Signatures (DKIM) koppelt een e-mail aan een domeinnaam met behulp van een digitale handtekeningIn gebruik
  DocumentcreatieservicesDocumentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces.In gebruik
  Documenten API-standaardDe Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens.In gebruik
  EN16931 / NL-CIUS (e-Factureren)Europese Norm voor e-factureren (EN16391) met de Nederlandse Core Usage Invoice Specification voor overheden (NL-CIUS). Deze inperking van de EU norm wordt aanbevolen voor overheden en wordt onder meer door het Simplerinvoicing netwerk volledig ondersteund. Indien u een ander kanaal gebruikt voor het e-factureren (netwerk of e-mail) dient u compliance aan de NL-CIUS zelf te verzekeren.In gebruik
  EPUBEPUB is een standaard voor het publiceren van documenten die niet bewerkt kunnen worden. De weergave is 'reflowable´, dat wil zeggen dat de weergave zich aanpast aan het apparaat waarop het document gelezen wordt.In gebruik
  ErfgoedstandaardDe Erfgoedstandaard is een gestandaardiseerd gegevenswoordenboek (data dictionary) ten behoeve van erfgoedregistratiesIn gebruik
  GBA koppelvlakHet koppelvlak met GBA-V is gedefinieerd in het LO GBA.In gebruik
  Gegevenscatalogus BGTDe gegevenscatalogus BGT is wettelijk verplicht en beschrijft de topografische objecten die bronhouders in ieder geval moeten leveren om tot een landsdekkend bestand te komen.In gebruik
  Gegevenscatalogus HandelsregisterIn de catalogus Handelsregister, wordt de inhoud van de registratie beschreven zoals deze zal gelden bij de wettelijk geregelde invoering in 2010.In gebruik
  Gekwalificeerde elektronische handtekeningEen gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening waarbij een gekwalificeerd certificaat is gebruikt. Een gekwalificeerde elektronische handtekening is juridisch gelijk aan een gewone handtekening.In gebruik
  GEMMA e-formulieren specificatieGEMMA e-formulier specificaties zijn opgesteld voor elektronische dienstverlening van gemeenten via het web. De GEMMA e-formulier specificaties beschrijven de vragen, de mogelijke antwoorden en aanvullende regels. De specificaties worden gebruikt voor web-formulieren voor de meeste gebruikte digitale gemeentelijke diensten. Bij elke GEMMA e-formulier hoort een XML-berichtschema (StUF-EF)In gebruik
  Geo-BORHet StUF-koppelvlak Geo BOR is een op StUF BG berichtcatalogus BOR en StUF Geo IMGeo gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de binnengemeentelijke koppeling van BOR en BGT administraties met als doel deze administratie over en weer op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. Voor deze standaard wordt ook de naam StUF-Geo BOR berichtenverkeer gebruikt.In gebruik
  Geo-validatieservice API-standaardMet deze REST API kunnen geometrische gegevens ('werkingsgebieden' of 'locaties') gevalideerd tegen GML 3.2.1 SF2.In gebruik
  GeoPackageBestandsuitwisselformaat voor geo-informatieIn gebruik
  GeoTIFF(Geo Tagged Image File Format) waarbij geo-referentie als tags in de file is opgenomen. Coderingsstandaard voor geo-gerefereerde rasterdata (bijv. satelliet/luchtfoto’s).In gebruik
  GWSWHet Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer.In gebruik
  GWSW.OroXHet OroX is het generieke uitwisselformaat ten behoeve van de uitwisseling volgens het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Het OroX is een specificatie binnen de universele semantische taal RDF/RDFS/OWL-2 (Turtle).In gebruik
  GWSW.RibXBij het informatiemodel GWSW is het uitwisselformaat GWSW.RibX vastgesteld specifiek voor opdrachtverlening en rapportage bij de inspectie en reiniging van riolen, kolken en putten.In gebruik
  i-Spiegel exportspecificatieSpecificatie voor de exportfunctionaliteit ten behoeve van bron- en onderzoeksbestanden uit de gemeentelijke bestanden voor import in i-Spiegel tool.In gebruik
  iEb voor gemeentenInformatie-uitwisseling over het Wmo-abonnementstarief tussen gemeenten en het CAK. Zij wisselen via de iEb-standaard informatie uit die noodzakelijk is om cliënten de juiste eigen bijdrage op te kunnen leggen.In gebruik
  IFCIFC (Industry Foundation Classes) is een standaard voor uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen.In gebruik
  iJw voor gemeentenInformatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet Jeugdhulp. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo.In gebruik
  IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0101)De sectoren bodembeheer en archeologie maken gebruik van het uitwisselformaat SIKB0101. Dit uitwisselformaat ondergaat een transitie naar de NEN 3610. Hiervoor wordt het informatiemodel IM0101 ontwikkeld.In gebruik
  IM MetingenIM Metingen is op initiatief van SIKB, IHW, TNO en Alterra ontwikkeld voor het gezamenlijke domein van 'metingen en waarnemingen'. IM Metingen is gebaseerd op de OGC-standaard voor observations & measurements. IM Metingen is volledig opgenomen in SIKB0101 versie 11.In gebruik
  IMBORHet Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) dient als schakel tussen de BGT en IMGeo en producten voor het beheer van de openbare ruimteIn gebruik
  IMBRO Bodem en OndergrondIMBRO zorgt voor een duurzame ontsluiting van kennis en informatie over onze bodem en ondergrond. IMBRO is gebaseerd op het Basismodel Geo-informatie (NEN3610).In gebruik
  IMGeluidHet informatiemodel Geluid (IMGeluid) beschrijft de semantiek van digitale bestanden voor de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De Centrale Voorziening Geluidgegevens is een centraal punt voor het eenduidig uitwisselen van akoestische gegevens tussen bronhouders en gebruikers voor verschillende geluiddomeinen. Deze gegevens bestaan uit objecten die te maken hebben met bronbeheersing en gegevens voor akoestisch onderzoek. Deze gegevens geven de juridische werkelijkheid weer en worden gebruikt voor vergunningen en monitoring.In gebruik
  IMGeo (BGT)IMGeo is het informatiemodel voor grootschalige topografie.In gebruik
  IMKAD Kadastrale percelenHet informatiemodel van de basisregistratie Kadaster. Het modelleert de beschrijvende en cartografische (geometrische) gegevens van alle onroerende zaken in Nederland en de rechten daarop van personen, die vastgelegd worden in stukken.In gebruik
  IMKICH CultuurhistorieMet IMKICH kan binnen het domein van de cultuurhistorie gestructureerde geo-informatie, maar ook informatie over ongestructureerde documentaire bronnen, eenvoudig worden vastgelegd, uitgewisseld en worden doorzocht.In gebruik
  IMKL Kabels en LeidingenHet Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) vormt een gemeenschappelijke begrippenkader voor gegevensuitwisseling ten behoeve van grondroerders werkzaamheden. Het IMKL is gekoppeld aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).In gebruik
  IMLG LandelijkgebiedObjecten in het landelijk gebied worden op een eenduidige manier geïdentificeerd, beschreven, geclassificeerd en gerelateerd. Het model is ontwikkeld vanuit een tweetal belangrijke regelingen, de Bedrijfstoeslagregeling (BTR) en de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Voor de toekomst wordt het IMLG verder ontwikkeld als basis voor een nieuw geo-register voor het landelijke gebied dat voldoet aan de kwaliteitscriteria die worden gesteld bij subsidieverlening en voor integratie in de geo-informatie infrastructuur.In gebruik
  IMNAB NatuurbeheerHet Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft het Informatiemodel Natuurbeheerplannen (IMNAB) gepubliceerd voor een goede landelijk uniforme uitwisseling van natuurgegevens.In gebruik
  IMOOV Openbare orde en veiligheidVoor een soepele uitwisseling van geo-informatie tussen brandweer, politie en hulpdiensten tijdens een incident heeft Geonovum samen met de sector het informatiemodel voor geo-objecten binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid (IMOOV) ontwikkeld.In gebruik
  IMRO Ruimtelijke OrdeningOnder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden alle planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur (Wro instrumenten) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld. Om dit mogelijk te maken zijn de RO Standaarden 2008/2012 ontwikkeld.In gebruik
  IMSW (Stedelijk Water)Het Informatiemodel Stedelijk Water bevat de deelverzameling Geo-gegevens van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), conform NEN 3610In gebruik
  IMWA WaterHet Informatiemodel Water (IMWA) maakt de uitwisseling van geografische objecten en informatie in de sector Water mogelijk. Het model is opgezet als sectormodel onder het Basismodel Geo-informatie (NEN3610).In gebruik
  IMWE WelstandMiddels het Informatiemodel Welstand (IMWE) kan data uit welstandsnota's gestructureerd worden opgeslagen. IMWE is ontwikkeld naar analogie van het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO). Ook is een relatie gelegd met Informatiemodel Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (IMKICH).In gebruik
  imZTCInformatiemodel met de specificatie van de kenmerken van zaaktypen in een zaaktypecatalogus, de betekenis daarvan en hoe ze zich tot elkaar verhouden.In gebruik
  Informatiemodel berichtenverkeer Digitale BereikbaarheidskaartDe Data Product Specificatie voor berichtenverkeer voor de voorziening Digitale Bereikbaarheidskaart.In gebruik
  iPgb voor gemeentenDe informatiestandaard voor de gegevensuitwisseling voor het persoonsgebonden budgetIn gebruik
  IPMVHet Informatie Publicatie Model Vergunningen beschrijft de randvoorwaarden voor het publiceren van vergunningen op internet. Het beschrijft de metadata standaard waarmee gegevens worden uitgewisseld, beschrijft de mogelijkheden die de centrale zoekdienst de deelnemende overheden biedt en geeft een toelichting op de aansluitvormen.In gebruik
  IPv6 en IPv4Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de tegenwoordig gangbare voorganger IPv4. Let op: Om interoperabiliteit maximaal te waarborgen heeft College Standaardisatie 'pas toe of leg uit' van toepassing verklaard op de combinatie van IPv4 en IPv6. Een organisatie moet dus beide versies vragen bij de aanschaf van een ICT-product/-dienst.In gebruik
  ISO 19107Geographic information – Spatial Schema + Nederlands Profiel (informatiemodel van geometrieën) De vector representatie wordt gebruikt voor het vastleggen van discrete fenomenen waarin de geometrie van een object wordt beschreven met behulp van primitieven zoals: punt, lijn en vlak (2D) of met volumes(3D). De geometrische basistypes voor vectorgegevens worden gedefinieerd in ISO 19107 middels een geometrie model. In deze standaard worden ook primitieven gedefinieerd voor topologisch modelleren waarbij de onderlinge relaties tussen geografische objecten expliciet worden vastgelegd.In gebruik
  ISO 20022Ook wel genoemd UNIFI (UNIverseel Financiele Industry-standaard berichtenschema) is de internationale standaard die het ISO platform definieert voor de ontwikkeling van financiële standaards.In gebruik
  iWmo voor gemeentenInformatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet WMO 2015. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via VecozoIn gebruik
  Klanten API-standaardDe Klanten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van klantgegevens.In ontwikkeling
  MDTO MetagegevensschemaMDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Het MDTO-metagegevensschema beschrijft de structuur, de relaties en betekenis van de metagegevens, en de waarden die zijn toegestaan.In gebruik
  MDTO RDF-ontologieMDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). De MDTO-ontologie is een beschrijving van het MDTO-metagegevensschema in RDF.In gebruik
  MDTO XML-schemaMDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Het MDTO-XML-schema beschrijft de XML-syntax waarin de metagegevens conform het metagegevensschema uitgewisseld worden. In de vorm van een XML Schema Definition (XSD), als tekst en als HTML, met daarbij een toelichting en voorbeelden.In gebruik
  MDTO-specificatie Submission Information Package (SIP)MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Een Submission Information Package (SIP) is een verzameling informatieobjecten met bijbehorende representaties en metagegevens. De MDTO-specificatie voor een Submission Information Package (SIP) is te gebruiken voor aanlevering aan een e-depot van informatieobjecten met MDTO-metadata.In gebruik
  MijnOverheid Berichtenbox koppelvlakKoppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid.In gebruik
  MijnOverheid Lopende zaken koppelvlakKoppelvlakspecificatie voor het aansluiting op MijnOverheid Lopende zaken.In gebruik
  MijnOverheid WOZ-inzage koppelvlakMijnOverheid geeft burgers toegang tot berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken. Het koppelvlak WOZ-inzage is implementeerbaar voor afnemers (o.a. gemeenten, belastingsamenwerkingen of haar leverancier) om de WOZ gegevens beschikbaar te stellen aan burgers.In gebruik
  NEN 3610Basismodel Geo-informatie NEN 3610In gebruik
  NL metadata profiel voor geografieNederlands metadata profiel gebaseerd op ISO 19115 voor geografieIn gebruik
  NL metadata profiel voor servicesNederlands metadata profiel gebaseerd op ISO 19119 voor servicesIn gebruik
  NLCSNLCS (Nederlandse CAD Standaard) is een standaard voor het maken en overdragen van digitale CAD modellen in de GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw)In gebruik
  Norm beveiligingsassessment DigiDVoldoen aan de norm is verplicht voor elke DigiD aansluiting en wordt getoetst middels het ICT-Beveiligingsassessment DigiD.In gebruik
  Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren)De Notificaties API-standaard voor aanbieden en routeren wordt gebruikt voor het aanbieden en routeren van notificaties en het abonneren op kanalen.In gebruik
  Notificaties API-standaard (ontvangen)De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen.In gebruik
  ODFODF (Open Document Format) :Uitwisseling van reviseerbare documenten;In gebruik
  Omgevingsdocument aanbieden ebMS-standaardHet koppelvlak van de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) biedt een validatieservice en een publicatieservice voor omgevingsdocumenten.In gebruik
  Omgevingsdocument downloaden API-standaardMet deze downloadservice kan de vigerende versie van een Omgevingsdocument in een zip bestand worden gedownload.In gebruik
  Omgevingsdocument presenteren API-standaardMet deze REST API kunnen gegevens uit omgevingsdocumenten in een geo-viewer worden gepresenteerd die zijn gepubliceerd in de LVBB.In gebruik
  Omgevingsdocument Toepasbaar opvragen API-standaardMet deze REST API kunnen de resources Activiteiten en Locatie worden ontsloten voor Toepasbare Regels uit de omgevingsdocumenten die zijn gepubliceerd in de LVBB.In gebruik
  Omgevingsdocument verbeelden API-standaardMet deze REST API kunnen gegevens uit omgevingsdocumenten verbeeld worden in een kaartbeeld.In gebruik
  Omgevingsoverleg configuratie beheren API-standaardEen REST API voor het beheren van de omgevingsoverlegconfiguraties. Hiermee kan een bestuursorgaan bij een activiteit, waarvoor het bevoegd gezag is, aangeven dat hiervoor een omgevingsoverleg is toegestaan.In gebruik
  OW-validateservice API-standaardDe OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW).In gebruik
  OWMSDe Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet.In gebruik
  PDF/APDF/A is een door ISO gestandaardiseerd deel van de Portable Document Format (PDF), gericht op digitaal duurzame opslag van elektronische documenten. PDF/A verschilt ten opzichte van PDF door het weglaten van functionaliteit die niet geschikt is voor duurzame archivering, zoals het verwijzen naar lettertypes (in plaats hiervan wordt gebruikt gemaakt van 'font embedding').In gebruik
  PDF/UAEen PDF/UA document is een PDF document dat voldoet aan aanvullende eisen van digitale toegankelijkheid.In gebruik
  PDOK servicesPublieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) services is een portaal voor standaard kaartdiensten (dataservices). Het PDOK portaal biedt kaarten aan in de vorm van meerdere koppelvlakken en standaarden.In gebruik
  Peppol en SimplerInvoicing (e-Factureren)Met Peppol gebruikt u een veilige, betrouwbare en interoperabele infrastructuur om facturen en orders uit te wisselen (verzenden en ontvangen).In gebruik
  PIVA-V koppelvlakKoppelvlakspecificatie Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA-V)In gebruik
  PopoloPopolo is een informatiemodel en gegevensuitwisselingsstandaard voor open raadsinformatieIn ontwikkeling
  Prefill eFormulieren servicesStandaard services voor ontsluiten van basisgegevens voor het voorinvullen van e-Formulieren en eventueel andere systemen, gebaseerd op StUF. Prefill eFormulieren services is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het voorinvullen van GEMMA e-formulieren. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. Deze formulieren worden vooraf zover als mogelijk ingevuld met de gegevens die al bekend zijn in de eigen administratie.In gebruik
  Publicatie dynamische parkeerdataBedrijven en overheden hebben de landelijke Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata gedefinieerd voor gesloten parkeerlocaties en straatparkeren. De standaard is gemaakt voor de Nederlandse markt door aanbieders van parkeertechnologie en parkeerbeheerbedrijven (publiek en privaat), om zo door alle betrokkenen te kunnen worden gebruikt binnen de publiek private waardeketen van parkeerdata. Het is de ambitie dat op vergelijkbare wijze betrokkenen komen tot meer landelijke publiek private standaarden voor parkeerdata.In gebruik
  Referentielijsten en Selectielijst API-standaardDe Referentielijsten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van gegevens uit een aantal referentielijsten, waaronder Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organenIn gebruik
  Regels bij activiteiten API-standaardMet deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus.In gebruik
  Regie- en zaakservicesRegie- en zaakservices is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht regievoeren in het sociaal domein.In gebruik
  Register Toepasbare Regels (RTR) raadplegen API-standaardEen REST API voor het raadplegen van de RTR (Register Toepasbare Regels) gegevens (werkzaamheden en activiteiten). Onderdeel van de CRUD RTR gegevens API.In gebruik
  RGBZHet RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens.In gebruik
  RIHaHet Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen.In gebruik
  RNI koppelvlak bijhoudingHet "RNI koppelvlak bijhouding" wordt verder gespecificeerd zodra wetgeving rond is.
  RO StandaardenHet planproces in de ruimtelijke ordening is volledig digitaal. Om uitwisseling van bestanden mogelijk te maken, zijn afspraken gemaakt: RO Standaarden (STRI 2008 en STRI 2012). Iedereen die ruimtelijke plannen maakt, is verplicht deze standaarden toe te passen.In gebruik
  RSGBHet Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is.In gebruik
  RSGB bevragingenRSGB bevragingen is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het opvragen van gegevens zoals beschreven in het RSGB. De standaard bevat scherpe berichtspecificaties voor de meest gebruikte bevragingen in het gemeentelijk domein.In gebruik
  Ruimtelijke plannen opvragen API-standaardMet deze REST API kunnen bestaande ruimtelijke plannen worden opgevraagd uit Ruimtelijkeplannen.nl.In gebruik
  Samengestelde registratie toepasbare regels services API-standaardEen REST API voor specifieke samengestelde services in de Registratie Toepasbare Regels.In gebruik
  Samenwerkende CatalogiDe Standaard voor Samenwerkende Catalogi is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties.In gebruik
  Samenwerkfunctionaliteit API-standaardEen REST API die de samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet realiseert.In gebruik
  SAMLDe Security Assertion Markup Language (SAML), is een XML-gebaseerd raamwerk voor het communiceren van gebruikers authenticatie, rechten, en attribuut informatie. SAML biedt organisatie entiteiten de mogelijkheid om claims te maken over de identiteit, attributen en rechten van een subject (een entiteit welke vaak een menselijke gebruiker is) aan andere entiteiten zoals Internet applicaties of diensten. Deze standaard voor Identitymanagement wordt ook gebruikt binnen DigiD en eHerkenning.In gebruik
  Selectielijst API-standaardDe Selectielijst API-standaard stelt de gegevens die horen bij de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen beschikbaar.In ontwikkeling
  Semantisch Model e-Factureren (SMeF)Het Semantisch Model e-Factuur (SMeF) geeft een semantische beschrijving van de verschillende factuurelementen en legt deze expliciet vast voor het gebruik van elektronische facturatie. Op deze manier wordt semantische interoperabiliteit gegarandeerd.In gebruik
  SETUStandaard voor het elektronisch berichtenverkeer in de branche van flexibele arbeid (HR-XML).In gebruik
  SGRGegevensstandaard voor het werk en inkomen (SUWI) domein. SGR definieert structuur in de vorm van definities, formaten en mogelijke waarden van het gegevens voor de keten Werk en Inkomen. De standaard is vastgelegd in het Suwi-Gegevensregister (SGR).In gebruik
  SIKB0101SIKB 0101 (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer): Uitwisselen kwaliteitsgegevens van de bodem, inclusief geografische en administratieve gegevens.In gebruik
  SIKB0102Met SIKB0102 kunnen overheden en bedrijven gestandaardiseerde archeologische informatie uitwisselen.In gebruik
  Simple feature access ISO 19125Simple feature access (informatiemodel voor 2D geometrietypen) ISO 19125-1 Simple feature access definieert een model voor 2 dimensionale geometrietypen. De daarin opgenomen geometrietypen zijn een selectie uit ISO 19107. De term simple feature staat voor features beperkt tot 2 dimensionale geometrie en lineaire interpolatie (alleen rechte lijnen tussen punten).In gebruik
  SPFSender Policy Framework (SPF) is een standaard voor het veiliger maken van email verkeer door het tegengaan van spam en phisingmail door misbruik van domeinnamen bij e-mail te voorkomen.In gebruik
  STAM - Aanvragen en meldingenKoppelvlakstandaard voor Aanvragen en MeldingenIn gebruik
  STARTTLS en DANESTARTTLS in combinatie met DANE gaan het afluisteren of manipuleren van mailverkeer tegen.In gebruik
  STOP - Officiele PublicatiesStandaard voor Officële PublicatiesIn gebruik
  STOSAGDe STOSAG standaarden zorgen ervoor dat u het afvalinzamel-proces op verschillende plekken kan ontkoppelen, en daardoor flexibeler wordtIn gebruik
  STTR - Toepasbare RegelsKoppelvlakstandaard voor Toepasbare RegelsIn gebruik
  StUF BAGStUF BAG is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor het doorgeven van wijzigingen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aan afnemende applicaties waaronder de Waardering Onroerende Zaken (WOZ).In gebruik
  StUF BGStUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen.In gebruik
  StUF EFStUF eFormulieren (StUF-EF) is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens welke met GEMMA e-formulieren verstuurd kunnen worden. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. De burger kan dit formulier invullen, de ingevulde gegevens worden vervolgens via StUF-berichten gecommuniceerd met achterliggende applicaties. Deze StUF-berichten moeten voldoen aan de standaard.In gebruik
  StUF Geo IMGeoBerichtencatalogus StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGTIn gebruik
  StUF HRStUF-HR is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens gebaseerd op het gegevenswoordenboek van het Handelsregister voor het leveren en opvragen van gegevens uit het HandelsRegister (NHR).In gebruik
  StUF JeugdzorgDe standaard specificeert de uitwisseling van gegevens in de justitiële jeugdzorgketen van gemeenten en Veilig Thuis-organisaties via de voorziening Jubes met andere (justitiële) partijen in de Jeugdzorg.In gebruik
  StUF Kadastrale mutatieservicesHet koppelvlak Kadastrale Mutatieservices specificeert een set van standaardservices voor de binnengemeentelijke distributie in StUF van kadastrale mutaties zoals die door het Kadaster in de vorm van de BRK-levering verstrekt worden.In gebruik
  StUF KinderopvangStUF Kinderopvang is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het regulier verstrekken van gegevens over doelgroepouders aan de belastingdienst. De gemeente is verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een registratie van de doelgroepouders, de gegevens worden verzameld door het Inlichtingenbureau en doorgestuurd naar de Belastingdienst in opdracht van SZW.In gebruik
  StUF LVOStUF-LVO is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening Omgevingsloket.In gebruik
  StUF onderlaagStUF onderlaag is een standaard waarmee berichtstandaarden kunnen worden opgesteld. De StUF onderlaag zelf beschrijft de generieke toepassing van de berichten en zegt niets over de specifieke gegevens die met de standaard gecommuniceerd kunnen worden, het biedt dus slechts een framework.In gebruik
  StUF ParticipatieladderStUF Participatieladder is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de communicatie met de Participatieladder. De Participatieladder is ontwikkeld door de VNG. Er is een handige invoermodule. Met een paar korte vragen bepaalt u voor iedere klant het participatieniveau.
  StUF protocolbindingenStUF protocolbindingen beschrijft de afspraken voor het gebruik van StUF in combinatie met drie manieren van transport: via bestandsoverdracht, via transport op basis van WSDL 1.1 met SOAP 1.1 en http(s) als onderliggend transportmechanisme of via transport op basis van Digikoppeling (voorheen OSB).In gebruik
  StUF RIHaStUF RIHa is een op basis van StUF opgestelde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Het RIHa beschrijft de gegevens in de berichtuitwisseling tussen toezichthoudende en handhavende organisaties (straf- en bestuursrecht, alle bestuurslagen). RIHa en StUF RIHa zijn ontwikkeld door Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM).In gebruik
  StUF taxStuf-TAX is een uitwisselingsformaat voor de gegevenslevering tussen gemeente en dienstverlener.In gebruik
  StUF WkpbStUF WKPB is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens door gemeenten en Kadaster met de Landelijke Voorziening voor de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken.Einde ondersteuning
  StUF WOZStUF WOZ is een op basis van StUF opgestelde standaard, een zogenaamd Sectormodel, gericht op alle gegevensuitwisseling rond de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) door gemeenten.In gebruik
  StUF WOZ LV koppelvlakStUF WOZ LV koppelvlak is een op basis van StUF WOZ sectormodel opgestelde standaard voor de specifieke berichtenuitwisseling met de landelijke voorziening WOZ.In gebruik
  StUF ZKNStUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen.In gebruik
  StUF ZTCStUF Zaaktypen Catalogus (StUF ZTC) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Informatiemodel voor de Zaaktype Catalogus 2 (ZTC2).In gebruik
  StUF-koppelvlak Geo BAGHet StUF-koppelvlak Geo BAG is een op StUF BG berichtcatalogus BAG en StUF Geo IMGeo gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de binnengemeentelijke koppeling van BAG en BGT administraties met als doel deze administratie over en weer op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. Voor deze standaard worden ook de namen StUF-Geo BAG berichtenverkeer en BAG-IMGeo koppelvlak gebruikt.In gebruik
  SuwiML berichtstandaardDe SuwiML berichtstandaard beschrijft de functionele en technische richtlijnen voor het definiëren en uitwisselen van berichten in de ketens in het werk en inkomen domein.In gebruik
  SuwiML transactiestandaardDe SuwiML Transactiestandaard beschrijft hoe de gestructureerde elektronische informatie-uitwisseling in de Suwi keten is ingericht.In gebruik
  TMLOToepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. (Informatiemodel).Einde ondersteuning
  Toepasbare Regels aanleveren ebMS-standaardEen service voor het uploaden en verifiëren van toepasbare regel-bestanden. Na een geslaagde verificatie worden de toepasbare regels getransformeerd en opgeslagen in het Register Toepasbare Regels.In gebruik
  Toepasbare Regels verifiëren API-standaardEen REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel.In gebruik
  Toezicht en handhaving servicesStandaard services voor ontsluiten gegevens voor de processen met betrekking tot Toezicht en Handhaving , gebaseerd op StUF. Toezicht en handhaving services is een op StUF-RIHa gebaseerde berichtenstandaard welke het mogelijk maakt complete en gebundelde gegevens uit basisregistraties in de keten en in het veld te gebruiken. De standaard is afgestemd op zaakgericht werken en andere StUF-standaarden.In gebruik
  TOP10NL TopografieTOP10NL is een model voor het objectgerichte topografisch vectorbestand 1:10.000. Het model ondersteunt zaken als objectoriëntatie, unieke identificatie, was-wordt-detectie, naadloze database en temporele kenmerken. Ook meervoudige geometrie en de koppeling met andere nationale databases worden met TOP10NL mogelijk.In gebruik
  TPOD BOPAStandaard voor het Toepassingsprofiel kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).In gebruik
  TPOD OmgevingsplanStandaard voor het Toepassingsprofiel OmgevingsplanIn gebruik
  UBL-OHNL (e-Factureren)De UBL-OHNL standaard beschrijft de berichten voor inkopen van alle producten en diensten, met uitzondering van inhuur personeel.In gebruik
  Uitvoeren gegevens Toepasbare Regels API-standaardEen REST API voor het raadplegen van de (meta)gegevens van Toepasbare Regels en het exporteren van het toepasbare regelbestand (in XML).In gebruik
  Uitvoeren services API-standaardEen REST API voor het ophalen van vragen en het beantwoorden van vragen (toepasbare regels) voor 1) de vergunningscheck, 2) het opstellen van een aanvraag en/of melding of 3) het checken welke maatregelen nodig zijn.In gebruik
  Verwerkingenlogging API-standaardKoppelvlakstandaard voor logging van verwerkingenIn gebruik
  Verzoek afhandelen API-standaardEen REST API waarmee een ingediend verzoek (en eventuele bijgevoegde documenten) kan worden opgehaald (naar het eigen VTH / Zaak systeem). Ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek bij een ander bevoegd laten afhandelen.In gebruik
  Verzoek indienen API-standaardEen REST API voor het indienen van een vergunningaanvraag of een melding.In gebruik
  Verzoeken API-standaardDe Verzoeken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van verzoekgegevens.In ontwikkeling
  Verzoeknotificatie ontvangen ebMS-standaardDe service Verzoeknotificatie ontvangen verstuurt een bericht naar een bevoegd gezag zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking.In gebruik
  Verzoeksroutering API-standaardEen REST API voor het bepalen van het bevoegd gezag en behandeldienst op basis van de meegegeven activiteiten en locatie per verzoek.In gebruik
  VISIVISI is een door de Nederlandse bouwsector geaccepteerd afsprakenstelsel voor de digitale uitwisseling van formele communicatie.In gebruik
  Wabo-BAG servicesStandaard services voor het uitwisselen van informatie tussen Wabo- en BAG-systemen, gebaseerd op StUF. Wabo-BAG services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de koppeling van Wabo- en BAG-administraties met als doel de BAG-administratie tijdig op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen.In gebruik
  WFS NL profielWeb Feature Service (WFS) Met een Web Feature Service protocol kan je informatie opvragen, aanleveren, bewerken en analyseren. Je krijgt dan data in GML terug. Dit Nederlandse profiel is een verduidelijking op de internationale ISO 19142 voor Web Feature Services versie 2.0. In het Nederlandse profiel zijn een aantal keuzevrijheden beperkt om meer eenduidigheid te krijgen in dit type services.In gebruik
  WMS NL profielNederlands profiel Web Map Service gebaseerd op ISO 19128In gebruik
  WOZ bevragen API-standaardStandaardspecificatie van de WOZ bevragen APIIn gebruik
  XBRLXBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een op XML (EXtensible Markup Language) gebaseerde open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van business rapportages en gegevens via het internet.In gebruik
  Zaak- en documentservicesStandaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd.In gebruik
  Zaken API-standaardDe Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens.In gebruik
  Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 03:01.