Overzicht referentiecomponenten Openbare orde en veiligheid


Hieronder staan alle referentiecomponenten met beschrijving, toelichting en bijbehorende applicatiefuncties van Openbare orde en veiligheid. Elke regel in deze tabel linkt naar de uitgebreide informatie behorende bij een referentiecomponent. Voor de relatie met softwareproducten moet u de softwarecatalogus raadplegen.


Dit domein bevat niet de juiste view. Een dergelijke domeinview moet de volgende eigenschappen bevatten:

  • Detailniveau=Samenhang
  • Categorie=ArchiMateViews
  • Domein=Openbare orde en veiligheid
  • Architectuurlaag=Bedrijfsarchitectuur
  • Titel view SWC moet gevuld zijn