Overzicht referentiecomponenten Bestuur


Hieronder staan alle referentiecomponenten met beschrijving, toelichting en bijbehorende applicatiefuncties van Bestuur. Elke regel in deze tabel linkt naar de uitgebreide informatie behorende bij een referentiecomponent. Voor de relatie met softwareproducten moet u de softwarecatalogus raadplegen.


De view: BS02 Bedrijfsfuncties bestuur met referentiecomponenten bevat de volgende referentiecomponenten:

Referentiecomponent Beschrijving Functies
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.


Toelichting:

De component ondersteunt bestuurlijke besluitvorming door digitale ondersteuning van voorbereidingsprocessen, vergaderingen, het uitzenden en achteraf toegankelijk maken van vergaderingen en genomen besluiten. De component ondersteunt o.a.: * ambtenaren bij het ambtelijke voorbereidingsproces * collegeleden bij het bestuurlijke besluitvormingsproces * gemeenteraadsleden bij het raadsbesluitvormingsproces * geinteresseerden om op de hoogte te kunnen zijn van bestuurlijke en raadsinformatie.

Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponent Component voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten.


Toelichting:

Bijv. voor het vastleggen van alle moties, afspraken en toezeggingen vanuit de gemeenteraad zodat voortgang en deadlines van acties bewaakt kunnen worden.

Planning en control component Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren.


Toelichting:


Politieke data-analyse component Component om op basis van beschikbare data inzicht te geven in politieke en bestuurlijke gedragingen.


Toelichting:

Bijv. het inzicht geven in stemgedrag van de raad of individuele raadsleden op basis raadsvergaderinggegevens.

Samenwerkingscomponent Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel.


Toelichting:

De component maakt het mogelijk dat meerdere personen of organisaties gezamenlijk kunnen werken aan een doel en daarbij maximaal onafhankelijk van elkaar zijn. Het component moet zoveel mogelijk tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk door deelnemers kunnen worden gebruikt. De Engelse term voor deze vorm van samenwerking is: 'collaboration. Een voorbeeld van een samenwerkingsysteem is een extranet dat geschikt is voor samenwerking tussen medewerkers en personen buiten de organisatie. Andere voorbeelden van samenwerkingssystemen zijn publiek aangeboden voorzieningen zoals Office365 of groepsfaciliteiten binnen platforms als Yammer of Facebook.