Open RaadsInformatie

Inleiding

Open Raadsinformatie heeft als doel om gemeentelijke raadsinformatie, waaronder voorstellen, notulen, moties en stemuitslagen, op herbruikbare wijze als open data te ontsluiten. Dit maakt de raadsinformatie toegankelijker en vergroot de informatiepositie van raadsleden, journalisten, onderzoekers, belangenorganisaties en inwoners. Het vrijgeven van de raadsinformatie als open data maakt het mogelijk dat derden met de raadsinformatie toepassingen maken die de raadsinformatie op nieuwe innovatieve wijzen toegankelijk maken en daarmee de lokale democratie versterken.

Om raadsinformatie op een gestandaardiseerde en vergelijkbare wijze als open data te ontsluiten is er een informatiemodel Open Raadsinformatie opgesteld. Hierin wordt de semantiek en samenhang beschreven.

Actuele versie

Het informatiemodel Open RaadsInformatie is in twee eerdere concept versies uitgebracht (0.7 en 0.9). Dit informatiemodel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gemeenten en leveranciers van raadsinformatiesystemen. De eerste versie is voorgelegd aan de adviesgroep ORI, voormalig raadsleden, een vertegenwoordiging van de vereniging van griffiers en leveranciers van RaadsInformatieSystemen. De tweede versie is (per mail voorgelegd) aan de expertgroep Informatiemodellen en overige softwareleveranciers. De huidige versie (1.0) is goedgekeurd door de adviesgroep ORI. KING zal aan de hand van het informatiemodel ORI de berichtspecificaties op te stellen. Tijdens het opstellen van de berichtspecificaties kunnen uiteraard nog fouten e.d. naar boven komen waardoor het informatiemodel aangepast zal moeten worden. Uiteindelijk worden de berichtspecificaties en het informatiemodel ORI samen vastgesteld.


Documenten

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum