Opstellen detailontwerp

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Opstellen detailontwerp
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Nadat het globale ontwerp is opgesteld en besproken zal de initiatiefnemer dat verder uitwerken tot een gedetailleerd (definitief) ontwerp. Dat moet voldoende detail bevatten om bij de vergunningverlening gebruikt te kunnen worden. Tevens moet het de gemeente, de ketenpartners en belanghebbenden voldoende zekerheid bieden dat afspraken die aan de omgevingstafel zijn gemaakt ook echt zullen worden nagekomen. (BusinessService) Opstellen detailontwerp Een initiatiefnemer is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die iets wil ondernemen in de fysieke leefomgeving. Dat kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan initiatiefnemer zijn. Zeker in geval van complexere initiatieven is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer vertegenwoordigd wordt door een professioneel adviesbureau of samen daarmee optreedt. (BusinessRole) Initiatiefnemer Ook het detailontwerp wordt door de betrokkenen besproken en beoordeeld, in een of meerdere iteraties. Daarbij wordt gekeken in hoeverre gevolg is gegeven aan de gemaakte afspraken. Zo nodig worden onderdelen van het ontwerp bijgesteld. Het is belangrijk dat het detailontwerp bij afronding geen openstaande punten meer heeft (anders dan details waarover geen controverse kan ontstaan). (BusinessProcess) Beoordelen detailontwerp AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 13-06-2024 00:14:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 00:14:26 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessService
Label     Opstellen detailontwerp
Definitie     Nadat het globale ontwerp is opgesteld en besproken zal de initiatiefnemer dat verder uitwerken tot een gedetailleerd (definitief) ontwerp. Dat moet voldoende detail bevatten om bij de vergunningverlening gebruikt te kunnen worden. Tevens moet het de gemeente, de ketenpartners en belanghebbenden voldoende zekerheid bieden dat afspraken die aan de omgevingstafel zijn gemaakt ook echt zullen worden nagekomen.
Nestingniveau     04
VolgordeId     001-013-080
Object ID     de72e715-5401-4237-90d7-cb07e41b9180
Object ID_nl     de72e715-5401-4237-90d7-cb07e41b9180
Original ID     id-de72e715-5401-4237-90d7-cb07e41b9180
Semanticsearch     opstellen detailontwerp
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 16:53.